Sal av petroleumsproduktfebruar 2017, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. mars 2017 Februar 2017 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
20. februar 2017 Januar 2017 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
16. januar 2017 Desember 2016 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
15. desember 2016 November 2016 Liten nedgang i sal av petroleumsprodukt
15. november 2016 Oktober 2016 Nedgang i sal av petroleumsprodukt
17. oktober 2016 September 2016 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2016 August 2016 Redusert sal av bensin, auka sal av diesel
15. august 2016 Juli 2016 Auka sal av bensin og autodiesel
15. juli 2016 Juni 2016 Liten reduksjon i samla sal
15. juni 2016 Mai 2016 Auka sal av drivstoff i mai
19. mai 2016 April 2016 Auka petroleumssal i april
15. april 2016 Mars 2016 Redusert petroleumssal i mars
5. april 2016 Desember 2015 Liten reduksjon i samla sal av petroleumsprodukt
15. mars 2016 Februar 2016 Bensin- og dieselsalet aukar
15. februar 2016 Januar 2016 Bensinsalet har stabilisert seg
18. januar 2016 Desember 2015 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. desember 2015 November 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. november 2015 Oktober 2015 Liten reduksjon i samla sal
15. oktober 2015 September 2015 Redusert sal av alle petroleumsprodukt
15. september 2015 August 2015 Auka sal av bensin og diesel
17. august 2015 Juli 2015 Auken i dieselsalet held fram
15. juli 2015 Juni 2015 Mindre bensin, meir diesel selt
15. juni 2015 Mai 2015 Mindre bensin, litt meir diesel
21. mai 2015 April 2015 Liten nedgang i samla sal
22. april 2015 Mars 2015 Auka sal av diesel
25. mars 2015 Desember 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
18. mars 2015 Februar 2015 Lågare drivstoffprisar
31. mars 2014 Desember 2013 Reduksjon i salet av petroleumsprodukt
16. februar 2015 Januar 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
19. januar 2015 Desember 2014 Samla petroleumssal uendra
15. desember 2014 November 2014 Auka sal av petroleumsprodukt
17. november 2014 Oktober 2014 Liten auke i det totale salet av petroleumsprodukt
15. oktober 2014 September 2014 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. september 2014 August 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2014 Juli 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. juli 2014 Juni 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. juni 2014 Mai 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. mai 2014 April 2014 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. april 2014 Mars 2014 Redusert sal i mars
18. mars 2014 Februar 2014 Redusert sal i februar
19. februar 2014 Januar 2014 Redusert sal i januar
17. januar 2014 Desember 2013 Redusert sal i desember
17. desember 2013 November 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
22. november 2013 Oktober 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. oktober 2013 September 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. september 2013 August 2013 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. august 2013 Juli 2013 Auka prisar på drivstoff
16. juli 2013 Juni 2013 Små endringar i det totale salet i juni
18. juni 2013 Mai 2013 Redusert sal i mai
24. mai 2013 April 2013 Auka sal i april
16. april 2013 Mars 2013 Redusert sal i mars
5. april 2013 Desember 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
19. februar 2013 Januar 2013 Auke i sal av fyringsprodukt og diesel
18. mars 2013 Februar 2013 Redusert sal i februar
18. januar 2013 Desember 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
17. desember 2012 November 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2012 Oktober 2012 Auka sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2012 September 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2012 Juli 2012 Auka sal av drivstoff
17. september 2012 August 2012 Redusert sal i august
16. juli 2012 Juni 2012 Liten reduksjon i salet av petroleumsprodukt
15. juni 2012 Mai 2012 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
16. mai 2012 April 2012 Redusert sal og høgare prisar
23. april 2012 Mars 2012 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. februar 2012 Januar 2012 Reduksjon i salet av fyringsprodukt
15. mars 2012 Februar 2012 Liten auke i salet av drivstoff
16. januar 2012 Desember 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt i 2011
15. februar 2011 Januar 2011 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
16. mars 2011 Februar 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. april 2011 Mars 2011 Redusert sal og auka prisar
19. mai 2011 April 2011 Auka sal og høgare prisar
17. juni 2011 Mai 2011 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. juli 2011 Juni 2011 Redusert sal av petroleum i første halvår
16. august 2011 Juli 2011 Redusert sal av drivstoff
15. september 2011 August 2011 Uendra sal i august
17. oktober 2011 September 2011 Reduksjon i salet av petroleumsprodukt
15. november 2011 Oktober 2011 Stabilt sal av petroleumsprodukt
15. desember 2011 November 2011 Redusert sal av petroleumsprodukt
20. februar 2002 Januar 2002 Økt salg av fyringsprodukter
24. mai 2002 April 2002 Rekordlavt salg av tungolje
20. mars 2002 Februar 2002 Størst nedgang i salg av jetdrivstoff
20. juni 2002 Mai 2002 Nedgang i salg til industrien
19. april 2002 Mars 2002 Stor nedgang i petroleumssalget i mars
19. september 2002 August 2002 Nedgang i salget
19. juli 2002 Juni 2002 Økt salg til biler
18. oktober 2002 September 2002 Nedgang i salg av tungolje
20. august 2002 Juli 2002 Rekordlavt salg av lette fyringsoljer
20. november 2002 Oktober 2002 Økt salg av lette fyringsoljer
21. januar 2003 Desember 2002 Salget av fyringsolje økte kraftig
20. februar 2003 Januar 2003 Vi fyrer mer med olje
20. desember 2002 November 2002 Fortsatt økt salg av lette fyringsoljer
21. mai 2003 April 2003 Fortsatt økt salg av fyringsprodukter
20. mars 2003 Februar 2003 Fremdeles høyt forbruk av lette fyringsoljer
23. april 2003 Mars 2003 Økt salg av petroleumsprodukter
18. september 2003 August 2003 Samlet salg av petroleumsprodukter ned
18. juli 2003 Juni 2003 Fortsatt vekst i salget av fyringsoljer
20. august 2003 Juli 2003 Redusert salg til bunkers
20. juni 2003 Mai 2003 Økt salg av tung fyringsolje
20. november 2003 Oktober 2003 Fortsatt økt salg av lett fyringsolje
20. oktober 2003 September 2003 Økt salg av petroleumsprodukter
18. desember 2003 November 2003 Stor nedgang i petroleumsalget
21. januar 2004 Desember 2003 Nedgang i petroleumssalget i desember
26. april 2004 Mars 2004 Salet av bensin og diesel aukar
16. februar 2004 Januar 2004 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. mars 2004 Februar 2004 Redusert sal av fyringsprodukt
15. juni 2004 Mai 2004 Redusert sal av bensin
18. mai 2004 April 2004 Auka sal av autodiesel
15. juli 2004 Juni 2004 Salet av petroleumsprodukt ned
17. august 2004 Juli 2004 Lågare sal av bilbensin
15. november 2004 Oktober 2004 Nedgang i petroleumsalet i oktober
15. september 2004 August 2004 Auka sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2004 September 2004 Auka sal av autodiesel
17. januar 2005 Desember 2004 Stor auke i salet av diesel
14. desember 2004 November 2004 Auka sal av autodiesel i november
15. februar 2005 Januar 2005 Stor nedgang i salet av fyringsprodukt
15. mars 2005 Februar 2005 Framleis nedgang i salet av fyringsprodukt
15. april 2005 Mars 2005 Mindre sal av bensin - meir diesel
19. mai 2005 April 2005 Stor auke i dieselsalet
15. juli 2005 Juni 2005 Salet av petroleum svakt ned første halvår
15. juni 2005 Mai 2005 Framleis auka sal av diesel
17. oktober 2005 September 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. august 2005 Juli 2005 Lågt sal av fyringsprodukt
15. september 2005 August 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
15. desember 2005 November 2005 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. november 2005 Oktober 2005 Auka sal av petroleumsprodukt
15. februar 2006 Januar 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. januar 2006 Desember 2005 Redusert sal av fyringsoljer
26. april 2006 Mars 2006 Auke i salet av petroleumsprodukt
15. mars 2006 Februar 2006 Salet av petroleumsprodukt svakt opp
16. mai 2006 April 2006 Liten auke i samla sal
17. juli 2006 Juni 2006 Auka sal av autodiesel
15. juni 2006 Mai 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
15. november 2006 Oktober 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2006 August 2006 Framleis auka sal av diesel
15. august 2006 Juli 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
16. oktober 2006 September 2006 Auka sal av petroleumsprodukt
17. januar 2007 Desember 2006 Høgt sal av petroleumsprodukt i 2006
15. desember 2006 November 2006 Auka sal av fyringsprodukt
19. april 2007 Mars 2007 Salet av petroleumsprodukt gjekk ned
15. mars 2007 Februar 2007 Svak auke i sal av petroleumsprodukt
15. februar 2007 Januar 2007 Auka sal av autodiesel
16. mai 2007 April 2007 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. juni 2007 Mai 2007 Meir diesel - mindre bensin
15. august 2007 Juli 2007 Stor auke i salet av diesel
16. juli 2007 Juni 2007 Meir diesel - mindre bensin
17. september 2007 August 2007 Auka sal av petroleumsprodukt
15. november 2007 Oktober 2007 Auka sal av diesel
15. oktober 2007 September 2007 Stor auke i dieselsalet
14. mars 2008 Februar 2008 Redusert sal av fyringsprodukt
17. januar 2008 Desember 2007 Liten auke1 i salet av petroleumsprodukt i 2007
17. desember 2007 November 2007 Lite endring i samla sal av petroleumsprodukt
15. februar 2008 Januar 2008 Sal av petroleumsprodukt ned 60 millionar liter
18. juni 2008 Mai 2008 Meir diesel, mindre bensin
21. mai 2008 April 2008 Auka sal av petroleumsprodukt
15. september 2008 August 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. juli 2008 Juni 2008 Nedgang totalt, men dieselsalet aukar
15. august 2008 Juli 2008 Liten endring i salet av petroleumsprodukt
17. november 2008 Oktober 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. oktober 2008 September 2008 Auke i dieselsalet
16. mars 2009 Februar 2009 Auka sal av fyringsprodukt
19. januar 2009 Desember 2008 Redusert sal av petroleumsprodukt i 2008
23. februar 2009 Januar 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. desember 2008 November 2008 Lågare sal av petroleumsprodukt
18. mai 2009 April 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
21. april 2009 Mars 2009 Nedgang i salet av petroleumsprodukt
23. juni 2009 Mai 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. juli 2009 Juni 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
19. oktober 2009 September 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
17. august 2009 Juli 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
15. september 2009 August 2009 Auka sal av petroleumsprodukt
18. desember 2009 November 2009 Lågare sal av petroleumsprodukt
16. november 2009 Oktober 2009 Redusert sal av petroleumsprodukt
18. januar 2010 Desember 2009 Lågare sal av petroleumsprodukt i 2009
15. februar 2010 Januar 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
15. mars 2010 Februar 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
19. mai 2010 April 2010 Redusert sal av petroleumsprodukt
20. april 2010 Mars 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
16. juli 2010 Juni 2010 Auka petroleumssal i første halvår 2010
15. juni 2010 Mai 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
16. august 2010 Juli 2010 Auka sal av petroleumsprodukt i juli
17. november 2010 Oktober 2010 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. september 2010 August 2010 Auke i salet av diesel
15. oktober 2010 September 2010 Auka sal av petroleumsprodukt
15. desember 2010 November 2010 Auka petroleumssal og høgare prisar
17. januar 2011 Desember 2010 Auka sal og høgare prisar
18. juni 1999 Mai 1999 Høyere petroleumssalg i mai
20. juli 1999 Juni 1999 Økt salg av marine gassoljer
20. september 1999 August 1999 Mindre salg til skip i utenriksfart
20. august 1999 Juli 1999 Nedgang i julisalget
22. november 1999 Oktober 1999 Lavere salg av bilbensin i oktober
20. oktober 1999 September 1999 Svak nedgang i petroleumssalget
20. desember 1999 November 1999 Økt salg til industri og oljeutvinning
20. januar 2000 Desember 1999 Petroleumssalget opp 2 prosent i 1999
21. februar 2000 Januar 2000 13,2 prosent lavere salg
22. mai 2000 April 2000 Mindre salg av bilbensin
17. mars 2000 Februar 2000 Lavere salg av tungolje siste 12 måneder
19. april 2000 Mars 2000 Lavere salg av fyringsprodukter
20. juli 2000 Juni 2000 Vi kjøper mindre petroleumsprodukter
20. juni 2000 Mai 2000 Salg av diesel øker
20. oktober 2000 September 2000 Fortsatt nedgang i petroleumssalget
20. november 2000 Oktober 2000 Redusert salg av fyringsprodukter
20. september 2000 August 2000 Lavere bensinsalg i Oslo
21. august 2000 Juli 2000 Lavt salg av bilbensin
20. februar 2001 Januar 2001 Høgt petroleumssal i januar
20. desember 2000 November 2000 Redusert salg av petroleumsprodukter
22. januar 2001 Desember 2000 Kraftig nedgang i petroleumssalget
24. april 2001 Mars 2001 Auka sal av petroleum 1. kvartal
22. mai 2001 April 2001 Redusert sal av marine gassoljer
20. mars 2001 Februar 2001 Auka sal av autodiesel
21. juni 2001 Mai 2001 Auka sal av fyringsprodukt
19. juli 2001 Juni 2001 Lågare sal av bilbensin
20. august 2001 Juli 2001 Auka sal av petroleumsprodukt
20. september 2001 August 2001 Auka sal av autodiesel
20. november 2001 Oktober 2001 Salet av bensin og diesel aukar
18. oktober 2001 September 2001 Auka sal av tung fyringsolje
21. januar 2002 Desember 2001 Salet av petroleumsprodukt auka i 2001
20. desember 2001 November 2001 Auka sal av fyringsoljer