239805_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239805
Liten reduksjon i samla sal
statistikk
2016-07-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I juni 2016 ble det solgt 806 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten reduksjon i samla sal

I juni enda det samla salet av petroleumsprodukt på 806 millionar liter, ein reduksjon på 6 millionar liter samanlikna med juni sist år. Salet av diesel hadde ein liten auke medan salet av bensin syna ein liten reduksjon.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
Juni 2016Juni 2015Endring i prosent
Juni 2015 - Juni 2016
 
Samla sal av petroleumsprodukt806812-0,7
Bilbensin110112-1,8
Diesel3633600,8
 
Autodiesel, pris11,9612,63-5,3
Bilbensin, pris14,0214,69-4,6