25564
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25564
Mindre salg til skip i utenriksfart
statistikk
1999-09-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktaugust 1999, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Mindre salg til skip i utenriksfart

Salg av petroleumsprodukter til skip i utenriksfart falt med 27,5 prosent i august, fra 125 til 91 millioner liter i år. Det er vesentlig marine gassoljer og tungolje som selges som bunkers, og begge disse produktene viste tilbakegang.

For marine gassoljer økte salget utenom til utenriks sjøtransport, slik at salget totalt økte med 1,8 prosent. For tungolje gikk totalt salg ned 22,8 prosent i august.

For siste 12-månedersperiode har totalt tungoljesalg gått tilbake 8,3 prosent mens salg av marine gassoljer har vist oppgang på 3,6 prosent.

Totalt salg av petroleumsprodukter i august var 842 millioner liter, 1,0 prosent mindre enn for august i fjor. For siste 12 måneder gikk samlet salg opp 2,5 prosent sammenlignet med foregående 12-månedersperiode, til et samlet salg på 10 045 millioner liter.

Salg etter næring

Det meste av petroleumssalget går til transportformål. For siste 12-månedersperiode utgjorde transport bortimot 60 prosent av salget, det vil si 5 883 millioner liter. Av dette var 1 110 millioner liter solgt som bunkers, 1,9 prosent mindre enn for forrige 12-månedersperiode. Samlet økte salg til transportformål med 3,1 prosent, hvor salg av jetdrivstoff, marine gassoljer og autodiesel økte mest.

Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gassutvinning mottok 1 548 millioner liter petroleumsprodukter siste 12 måneder, 0,6 prosent mer enn for forrige periode. Her utgjorde marine gassoljer 557 millioner liter (vesentlig til petroleumsutvinning), tungolje 287 millioner liter og kondenserte petroleumsgasser (LPG) 218 millioner liter.

Til boliger, forretningsbygg etc. økte salget med 4,0 prosent siste 12 måneder, til et salg på 1 030 millioner liter (vesentlig fyringsprodukter som lette fyringsoljer, fyringsparafin og autodiesel).

Til bygg og anlegg ble det solgt 349 millioner liter, 11,2 prosent mer enn forrige 12-månedersperiode, for en stor del bitumen/veiolje og autodiesel.

Resten av salget fordelte seg på 572 millioner liter (4,2 prosent nedgang) til fiske og fangst (hvorav 521 millioner liter var marine gassoljer), 118 millioner liter til jordbruk og skogbruk (opp 12,6 prosent) og 167 millioner liter til offentlig virksomhet (oppgang på 14,1 prosent). Annet salg som omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til forsvaret, uspesifisert salg samt industriens direkte import utgjorde 377 millioner liter, og ble redusert med 5,8 prosent i denne perioden.

Det var 22 utkjøringsdager i august i år mot 21 i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB