25562
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25562
Svak nedgang i petroleumssalget
statistikk
1999-10-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktseptember 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i petroleumssalget

Det ble solgt 843 millioner liter petroleumsprodukter i september, 0,5 prosent mindre enn i september i fjor. Det var redusert salg av både autodiesel, bilbensin, marine gassoljer, lette fyringsoljer og fyringsparafin.

For de tre første kvartalene viste salget en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet salg i denne perioden var 7 489 millioner liter.

Bilbensin og autodiesel

I september ble det solgt 189 millioner liter bilbensin, 0,9 prosent mindre enn i september i fjor. For perioden hittil i år var salget på 1 699 millioner liter. Det var 0,3 prosent nedgang fra samme periode i fjor. Salget av bilbensin fordelt på fylker, for perioden hittil i år, viste at det var størst endring i salget i Vestfold og Østfold med henholdsvis 5,8 og 5,5 prosent nedgang.

For autodiesel viste salgstallene 1,4 prosent nedgang i september, til 167 millioner liter. For perioden hittil i år var det en oppgang på 2,2 prosent, til 1 391 millioner liter. Sterkest nedgang var det i Nordland og Troms, med henholdsvis 9,7 og 9,5 prosent. Størst økning var det i Aust- og Vest-Agder på henholdsvis 9,8 og 8,8 prosent.

Fyringsprodukter

Salg av lette fyringsoljer og fyringsparafin viste nedgang i salget på mellom 13 og 14 prosent i september. For perioden hittil i år var det også nedgang i salg av fyringsparafin (1,1 prosent), mens lette fyringsoljer viste økning på 9,6 prosent.

Tung fyringsolje og marine gassoljer

Det ble solgt 59 millioner liter tung fyringsolje i september i år, 6,4 prosent mer enn september i fjor. Over 80 prosent av tungoljesalget i september gikk til skip i utenriks sjøfart. Denne delen av salget økte med hele 29,9 prosent fra september i fjor.

Salget av marine gassoljer viste tilbakegang på 13,6 prosent i september, hvor salget av marine gassoljer til skip i utenriks sjøfart gikk ned med 22,7 prosent.

For perioden hittil i år har samlet salg av tung fyringsolje gått ned 9,2 prosent, fra 681 millioner liter til 619 millioner liter. I perioden hittil i år gikk 388 millioner liter, det vil si 63 prosent av samlet salg av tungolje, til skip i utenriks sjøfart.

Det var 22 utkjøringsdager i september i år som i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB