8988_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8988
Økt salg av tung fyringsolje
statistikk
2003-06-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg av tung fyringsolje

Samlet salg av tung fyringsolje økte med 25,5 prosent i mai sammenlignet med mai i fjor. Dette skyldes en kraftig økning i salg til industrien.

Samlet salg av tung fyringsolje gikk derimot ned for siste 12-månedersperiode.

Nedgang i salget til skip i utenriks sjøfart

Salg av tungoljer og marine gassoljer til skip i utenriks skipsfart var over 30 prosent lavere i mai i år enn i mai i fjor. For de siste 12 månedene var nedgangen på rundt 20 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode. For salg av tungolje til skip i utenriksfart har det vært en jevn nedgang siden 1997, og det har i tillegg vært en overgang til bruk av tungolje med lavere svovelinnhold, spesielt de siste 3 årene.

Fortsatt økt salg av lett fyringsolje

Salget av lett fyringsolje var på 61 millioner liter i mai i år mot 36 millioner liter i mai i fjor. Økningen for de siste 12 månedene var på 48,7 prosent. Det er nå 8. måned på rad vi ser økning i salget av lett fyringsolje. Dette kan sees i sammenheng med relativt høye strømpriser det siste året.

Samlet salg

Det samlede salget av petroleumsprodukter i mai var på 759 millioner liter, som er det samme som i mai 2002. Det var nedgang i salget av både bilbensin, autodiesel og marine gassoljer. Disse tre produktene utgjorde bortimot 70 prosent av samlet salg. For de siste 12 månedene utgjorde samlet salg 9 432 millioner liter som var en økning på 2,9 prosent.

Det var 20 utkjøringsdager i mai i år mot 19 i mai i fjor.

Tabeller: