25568
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25568
Økt salg av marine gassoljer
statistikk
1999-07-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktjuni 1999, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg av marine gassoljer

For siste 12-månedersperiode ble det solgt 2 222 millioner liter marine gassoljer. Det utgjorde vel 20 prosent av det samlede salget, og var en økning på 4,7 prosent fra forrige 12-månedersperiode.

Vel 90 prosent av salget av marine gassoljer gikk til fiske og fangst, innen- og utenriks sjøtransport og til petroleumsutvinning. Utviklingen fra forrige 12-månedersperiode viser en økning i salget til innen- og utenriks sjøtransport og til petroleumsutvinning på henholdsvis 12,0 og 7,5 prosent. Salg til fiske og fangst falt med 7,4 prosent.

Stor økning i salget til offentlig virksomhet

Fordelt på kjøpergrupper viser salget til jordbruk og skogbruk, bygg og anlegg samt salg til offentlig virksomhet størst økning i siste 12-månedersperiode (henholdsvis 11,7, 10,5 og 19,2 prosent oppgang). Salget utgjorde henholdsvis 117, 346 og 168 millioner liter. Salg til transport, som utgjorde vel halvparten av salget (5 877 millioner liter), økte med 4,0 prosent, mens salg til fiske og fangst, som utgjorde 565 millioner liter, gikk tilbake med 6,5 prosent.

10,1 prosent økt petroleumssalg i Telemark

Det ble solgt 3,1 prosent mer petroleumsprodukter i de siste 12 måneder sammenlignet med forrige 12-månedersperiode, i alt 10 059 millioner liter. Størst oppgang i salget var det i Telemark, Rogaland og Oslo med henholdsvis 10,1, 9,4 og 8,7 prosent økning. For de tre nordligste fylkene falt salget med henholdsvis 3,9, 4,8 og 1,4 prosent for Nordland, Troms og Finnmark.

Første halvår

For årets seks første måneder øke totalsalget med 3,7 prosent til 4 983 millioner liter. Marine gassoljer, som utgjorde vel 20 prosent av salget, viste oppgang på 5,0 prosent. Salg av lette fyringsoljer økte mest, med 14,4 prosent fra samme periode i fjor. Størst tilbakegang viste tung fyringsolje hvor salget gikk ned 5,3 prosent til 442 millioner liter.

Juni

Det ble solgt 883 millioner liter petroleumsprodukter i juni, noe som er 0,2 prosent mer enn i juni i fjor. Bilbensin, marine gassoljer og autodiesel, som utgjorde godt over halvparten av salget, økte med henholdsvis 2,0 og 0,3 prosent for autodiesel og marine gassoljer. Salget av bilbensin derimot, falt med 2,0 prosent fra juni i fjor.

Det var 22 utkjøringsdager i juni i år mot 21 i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB