286061_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286061
Nedgang i sal av petroleumsprodukt
statistikk
2017-03-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I februar 2017 ble det solgt 598 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millionar liter for bensin og 5 millionar liter for autodiesel samanlikna med februar i fjor.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Februar 2017Februar 2016Endring i prosent
Februar 2016 - Februar 2017
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt598637-6,1
Bilbensin7886-9,3
Autodiesel3244249-2,0
 
Autodiesel, pris13,8010,9526,0
Bilbensin, pris14,8712,9315,0