9016_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9016
Stor nedgang i petroleumssalget i mars
statistikk
2002-04-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor nedgang i petroleumssalget i mars

Samlet salg av petroleumsprodukter var 11,7 prosent lavere i mars i år enn i mars i fjor og utgjorde 716 millioner liter. Det var salget av fyringsprodukter som viste størst nedgang, men også salget av de øvrige petroleumsproduktene gikk ned.

Noe av årsaken til nedgangen i salget kan være at mars i år var mildere enn mars i fjor. I tillegg var det færre utkjøringsdager i år, på grunn av at påsken var i april i fjor og i mars i år. For de siste 12 månedene var det imidlertid en svak økning i samlet petroleumssalg.

Fyringsprodukter

Salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin gikk ned med henholdsvis 21,0 og 25,3 prosent i mars, mens for siste 12-månedersperiode var det økning i salget på henholdsvis 4,5 og 6,3 prosent. Også salget av tung fyringsolje viste nedgang i mars og oppgang for de siste 12 månedene.

Bilbensin og autodiesel

Salget av både autodiesel og bilbensin viste nedgang i mars og oppgang for de siste 12 månedene. Salget av bilbensin utgjorde 180 millioner liter i mars, hvorav 155 millioner liter var 95 oktan og 24 millioner liter var 98 oktan. Av 98 oktan bilbensin var 7 millioner liter blyerstattet bilbensin. Det er bensin beregnet til biler som trenger den beskyttelse som blytilsetningen gir. Dette salget har gått kraftig ned de siste månedene, for de siste 12 månedene var nedgangen på 28,4 prosent.

Det var 19 utkjøringsdager i mars i år mot 22 i mars i fjor.

Tabeller: