9004_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9004
Nedgang i salg av tungolje
statistikk
2002-10-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i salg av tungolje

Industrien og utenriks sjøfart bruker stadig mindre tung fyringsolje. For september utgjorde totalt salg av tungolje 31 millioner liter. Dette var 35,5 prosent mindre enn i september i fjor og 49,0 prosent mindre enn gjennomsnittlig månedlig salg i perioden 1995 -2001.

Salg av tungolje til skip i utenriks sjøfart (bunkers) utgjorde i september 20 millioner liter og viste en nedgang på 34,7 prosent. Det øvrige salget av tungolje går bortimot utelukkende til industrien, og her var nedgangen i salget på 38,0 prosent i september. For de siste 12 månedene gikk det samlede salget av tungolje ned 19,8 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode, hvor salget til bunkers og til industrien viste en nedgang på henholdsvis 22,5 og 14,4 prosent.

Autodiesel

Salg av avgiftspliktig diesel økte, og for september var økningen på 9,8 prosent sammenliknet med september 2001. Salg av avgiftsfri diesel gikk samtidig tilbake 10 prosent. For de siste 12 månedene var det en økning i salget på 5,9 prosent for avgiftspliktig diesel, mens salg av avgiftsfri diesel var bortimot uendret.

Samlet salg

Det samlede salget av petroleumsprodukter for september utgjorde 742 millioner liter og var uendret i forhold til september 2001. For de siste 12 månedene var det en liten nedgang på 1,0 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Det var 21 utkjøringsdager i september i år mot 20 i september i fjor.

Tabeller: