25535_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25535
Redusert salg av fyringsprodukter
statistikk
2000-11-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Redusert salg av fyringsprodukter

Salg av lette fyringsoljer og fyringsparafin ble redusert med henholdsvis 27,0 og 44,0 prosent i oktober sammenlignet med oktober 1999. For siste 12 måneder var nedgangen henholdsvis 18,1 og 14,8 prosent i forhold til forrige 12-månedersperiode.

Salget av lette fyringsoljer utgjorde 38 millioner liter i oktober mens fyringsparafin utgjorde 9 millioner liter. Nedgangen i salget kan sees i sammenheng med store prisøkninger den siste tiden kombinert med rekordhøye temperaturer stort sett over hele landet i oktober.

Bilbensin og autodiesel

Det ble solgt 180 millioner liter bilbensin i oktober, 1,2 prosent nedgang fra oktober i fjor. Salg av autodiesel viste nedgang på 3,8 prosent og utgjorde 166 millioner liter. Salg av avgiftsbelagt autodiesel utgjorde 114 millioner liter, det var 1,9 prosent mer enn i oktober i fjor. For siste 12-månedersperiode, var det nedgang på 1,5 prosent i salg av bilbensin og en økning på 0,7 prosent i salg av autodiesel. Avgiftsbelagt autodiesel viste økning i salget på hele 5,5 prosent i denne perioden.

Marine gassoljer og tunge fyringsoljer

Salg av marine gassoljer og tung fyringsolje ble redusert med henholdsvis 6,7 og 20,5 prosent i oktober. Også for siste 12-månedersperiode var det nedgang i salget. Salg av marine gassoljer og tung fyringsolje til utenriks sjøfart har derimot økt. For oktober var økningene på henholdsvis 1,1 og 4,5 prosent.

Samlet salg

Salget av petroleumsprodukter var 5,1 prosent lavere siste 12 måneder sammenlignet med foregående 12-månedersperiode. Samlet salg siste 12 måneder utgjorde 9 407 millioner liter. Størst endring i salget var det i Finnmark hvor salget ble redusert med hele 24,2 prosent. For oktober var nedgangen i salget på hele 7,0 prosent og utgjorde 769 millioner liter.

Det var 22 utkjøringsdager i oktober i år mot 21 i oktober i fjor.

Tabeller: