8996_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8996
Vi fyrer mer med olje
statistikk
2003-02-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vi fyrer mer med olje

Vi fortsatte å kjøpe store mengder lette fyringsoljer og fyringsparafin i januar. I de to siste månedene ble det solgt 70 prosent mer av disse oljeproduktene enn i samme periode året før. Økningen skyldes de høye prisene på elektrisk kraft, konkurrenten i energimarkedet.

I januar ble det solgt hele 141 millioner liter lette fyringsoljer og 32 millioner liter fyringsparafin. Dette var en økning på henholdsvis 66,7 og 49,2 prosent i forhold til salget i januar i fjor. I de siste tolv månedene økte salget med henholdsvis 14,2 og 7,6 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Autodieselsalget økte

Salget av autodiesel gikk opp 9,7 prosent sammenlignet med januar i fjor, til 169 millioner liter. Både salget av den avgiftspliktige og den avgiftsfrie dieselen økte. For de siste tolv månedene var økningen mer moderat, 3,3 prosent.

Totalsalget gikk opp

Det samlede salget av petroleumsprodukter i januar var på 812 millioner liter, 9,2 prosent mer enn i januar 2002. Salget av de fleste produkter og til de fleste kjøpergrupper gikk opp. Unntaket var salg av jetdrivstoff og salg til skip i utenriks sjøfart, hvor det ble solgt mindre enn i samme periode i fjor.

Det var 22 utkjøringsdager i januar i år som i januar i fjor.

Tabeller: