8984_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8984
Redusert salg til bunkers
statistikk
2003-08-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Redusert salg til bunkers

Salg av marine gassoljer og tungoljer til skip i utenriksfart, såkalt bunkers, viste kraftig nedgang i juli sammenlignet med juli i fjor.

Marine gassoljer til bunkers ble redusert med hele 39,6 prosent og tunge fyringsoljer til bunkers gikk ned med 18,6 prosent sammenlignet med juli 2002. For siste tolvmånedersperiode var bunkerssalget av marine gassoljer og tunge fyringsoljer redusert med henholdsvis 24,7 og 21,4 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Lett fyringsolje

Salget av lett fyringsolje øker fortsatt kraftig. I juli gikk salget opp med 68,7 prosent sammenlignet med juli i fjor. De siste tolv måneder ble det solgt 937 millioner liter lette fyringsoljer. Det er en økning på 57,1 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Autodiesel

Salget av autodiesel gikk opp 7,8 prosent sammenlignet med juli i fjor. Det var salg av avgiftsfri diesel som relativt sett økte mest. Salget til næringsbygg doblet seg og bidro til halvparten av økningen av det avgiftsfrie dieselsalget. For de siste tolv måneder har salg av autodiesel gått opp med 4,3 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Totalsalget marginalt ned

Det samlede salget av petroleumsprodukter i juli var på 772 millioner liter, ned 0,9 prosent fra juli i 2002. For de siste tolv måneder var salget 9 480 millioner liter, som er en økning på 4 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Det var 23 utkjøringsdager i juli i år som i juli i fjor.

Tabeller: