239811_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239811
Auka sal av petroleumsprodukt
statistikk
2016-10-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I september 2016 ble det solgt 755 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt enda på 755 millionar liter, 27 millionar liter meir enn i september sist år. Det vart selt 96 millionar liter bensin, 2 millionar liter mindre enn i september 2015. Salet av autodiesel enda på 265, ein auke på 8 millionar liter.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
September 2016September 2015Endring i prosent
September 2015 - September 2016
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt7557283,7
Bilbensin9698-2,0
Autodiesel32652573,1
 
Autodiesel, pris11,5712,06-4,1
Bilbensin, pris13,4713,69-1,6