25560
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25560
Lavere salg av bilbensin i oktober
statistikk
1999-11-22T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktoktober 1999, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere salg av bilbensin i oktober

Salget av bilbensin i oktober gikk ned 5,7 prosent til 181 millioner liter. Av dette var 40 millioner liter 98 oktan og 141 millioner liter 95 oktan bilbensin. Salget av autodiesel ble også redusert, fra 177 millioner liter i oktober i fjor til 169 millioner liter i oktober i år.

Det var spesielt 98 oktan bilbensin som viste redusert salg, der nedgangen var hele 20,4 prosent i oktober, mens 95 oktan bilbensin gikk ned 0,8 prosent. Det var redusert salg av bilbensin i alle landets fylker med unntak av Oslo der salget gikk opp 0,8 prosent. Størst nedgang i salget var det i Buskerud med 13,1 prosent.

Siste 12 måneder gikk det samlede salget av bilbensin ned 0,1 prosent. 98 oktan bilbensin gikk ned 15,3 prosent, mens 95 oktan gikk opp 5,4 prosent.

Salget av autodiesel per fylke viste store variasjoner fylkene imellom i oktober. Samlet salg av autodiesel gikk mest ned i Buskerud med 18,1 prosent, mens det var 10,5 prosent økning i salget i Troms.

For siste 12 måneder gikk samlet salg av autodiesel opp med 2,9 prosent. Salget av den avgiftspliktige autodieselen har gått opp i alle årets måneder sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. Dette kan i stor grad skyldes at rutebiler fra nyttår har gått over fra avgiftsfri til avgiftspliktig diesel. Den avgiftsfrie dieselen har samtidig vist stor reduksjon i salget (17,6 prosent nedgang for perioden hittil i år).

Fyringsprodukter

Både fyringsparafin og lette fyringsoljer hadde lavere salg i oktober i år i forhold til oktober i fjor. Nedgang var på henholdsvis 7,2 og 7,5 prosent. For siste 12 måneder har salget av fyringsparafin gått ned med 0,2 prosent mens lette fyringsoljer har økt med 8,9 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Salget av tung fyringsolje gikk ned 18,0 prosent i oktober til 56 millioner liter. Av dette gikk 33 millioner liter til skip i utenriksfart, 19,2 prosent mindre enn i oktober i fjor. For siste 12-månedersperiode gikk totalt salg av tungolje ned 10,3 prosent hvorav tungolje til skip i utenriksfart gikk ned 13,3 prosent.

Marine gassoljer

Også salg av marine gassoljer til skip i utenriksfart viste stor nedgang i oktober (23,5 prosent). Av øvrig salg av marine gassoljer viste salg til petroleumsutvinning oppgang på 28,2 prosent, salg til fiske/fangst oppgang på 16,8 prosent og salg til innenriks sjøtransport nedgang på 8,2 prosent. Totalt gikk salget ned 0,1 prosent. For siste 12-månedersperiode var det oppgang i salget på 2,0 prosent. Salg til innenriks og utenriks sjøfart økte med henholdsvis 9,1 og 1,6 prosent. Salg til petroleumsutvinning økte 5,0 prosent mens salg til fiske/fangst gikk ned 4,5 prosent i denne perioden.

Totalt salg

Samlet salg av petroleumsprodukter gikk ned 1,8 prosent til 820 millioner liter i oktober. For siste 12 måneder har salget gått opp 2,2 prosent til 9 892 millioner liter.

Det var 21 utkjøringsdager i oktober i år mot 22 i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB