8980_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8980
Økt salg av petroleumsprodukter
statistikk
2003-10-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg av petroleumsprodukter

Salget av petroleumsprodukter utgjorde 797 millioner liter i september, 7,4 prosent mer enn i september i fjor. Det var fremdeles fyringsproduktene som bidro mest til økningen. Salget av bilbensin og autodiesel viste også oppgang.

Salget av lette fyringsoljer, fyringsparafin og tung fyringsolje økte kraftig sammenlignet med september i fjor. Det ble solgt 52 millioner liter fyringsolje og 14 millioner liter fyringsparafin i september. Dette er en økning på henholdsvis 51,5 og 51,1 prosent fra september 2002. Salget av tung fyringsolje økte med 44,5 prosent. Ser man bort fra salget til utenriks sjøfart, økte salget av tung fyringsolje med hele 129,3 prosent.

Bilbensin og autodiesel

Det ble solgt 192 millioner liter bilbensin i september, en økning på 4,3 prosent fra samme måned i fjor. Salget av autodiesel gikk opp 10,1 prosent sammenlignet med september i fjor, til 187 millioner liter. Både salget av den avgiftspliktige og den avgiftsfrie dieselen økte.

Siste 12 måneder

For siste 12 måneder utgjorde samlet salg 9 518 millioner liter, opp 5,1 prosent fra forrige 12-månedersperiode. Økningen kan i stor grad forklares ved kraftig vekst i forbruket av lette fyringsoljer og fyringsparafin. Salget av disse produktene har i 12-månedersperioden økt med henholdsvis 65,9 og 31 prosent.

Det var 22 utkjøringsdager i september i år mot 21 i september i fjor.

Tabeller: