8982_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8982
Samlet salg av petroleumsprodukter ned
statistikk
2003-09-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Samlet salg av petroleumsprodukter ned

Salget av petroleumsprodukter utgjorde 790 millioner liter i august 2003 - 2,1 prosent lavere enn i august i fjor. Det var særlig redusert salg av bilbensin og jetdrivstoff som bidro til nedgangen, mens salget av fyringsoljer viste fortsatt økning.

I august ble det solgt 200 millioner liter bilbensin. Tilsvarende tall for samme måned i fjor var 211 millioner liter. Det ble solgt 51 millioner liter jetdrivstoff i august. Dette er en nedgang på hele 41,2 prosent.

Fyringsprodukter

Salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin gikk opp med henholdsvis 52,5 og 40,4 prosent fra august i fjor til august 2003. Også salget av tung fyringsolje viste oppgang i august måned - opp 36,8 prosent sammenlignet med samme måned i 2002.

Siste tolv måneder

Det samlede salget av petroleumsprodukter utgjorde 9 463 millioner liter de siste tolv månedene, en oppgang på 4,5 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode. Det var fyringsproduktene som bidro mest til denne økningen. Salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin gikk opp med henholdsvis 62,1 og 28,4 prosent. Forbruket av fyringsprodukter økte mest i Oslo.

Det var 21 utkjøringsdager i august i år mot 22 i august i fjor.

Tabeller: