25552_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25552
Lavere salg av tungolje siste 12 måneder
statistikk
2000-03-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere salg av tungolje siste 12 måneder

Salget av tungolje siste 12 måneder var 693 millioner liter. Dette er 13,7 prosent mindre enn forrige 12-månedersperiode. Av dette var 401 millioner liter salg til skip i utenriks sjøfart, en nedgang på 7,2 prosent fra forrige periode. I februar ble det solgt 62 millioner liter, som var 15,2 prosent mindre enn i februar i fjor.

Det ble solgt 2 257 millioner liter bilbensin siste12 måneder, det vil si 0,6 prosent tilbakegang i forhold til forrige 12-månedersperiode. Av dette var 511 millioner liter 98-oktan og 1 746 millioner 95-oktan. Salget av 95-oktan bensin økte med 4,4 prosent mens 98-oktan bensin ble redusert med 14,4 prosent i denne perioden.

Samlet salg av autodiesel siste 12 måneder økte med 2,4 prosent til 1 925 millioner liter. Salg av avgiftspliktig autodiesel utgjorde 1 301 millioner liter. Størst endring i samlet autodiesel salg for siste 12-månedersperiode var i Vestfold hvor salget gikk opp 8,6 prosent. I februar ble det solgt 163 millioner liter bilbensin og 150 millioner liter autodiesel, det var henholdsvis 0,2 og 0,4 prosent mer enn i februar i fjor.

Samlet salg av petroleumsprodukter utgjorde 9 720 millioner liter for siste 12-månedersperiode, 1,5 prosent mindre enn forrige 12-månedersperiode. I februar utgjorde salget 753 millioner liter, det var en nedgang på 6,6 prosent fra februar 1999.

Fyringsprodukter

Salg av lette fyringsoljer ble redusert med 6,4 prosent til 705 millioner liter i siste 12-månedersperiode. Salg av fyringsparafin ble redusert med 8,4 prosent i samme periode, til et salg på 183 millioner liter. Også i februar viste fyringsparafin og lette fyringsoljer stor nedgang i salget sammenlignet med februar i fjor.

Det var 21 utkjøringsdager i februar i år mot 20 i februar i fjor.

Tabeller: