25549_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25549
Lavere salg av fyringsprodukter
statistikk
2000-04-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere salg av fyringsprodukter

Salg av lette fyringsoljer og fyringsparafin viste en tilbakegang på hele 31,1 og 23,6 prosent i 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Mange av de øvrige petroleumsproduktene viste også nedgang i salget i denne perioden, blant annet tung fyringsolje, marine gassoljer, bilbensin og autodiesel.

Totalt ble salget av petroleumsprodukter redusert med 14,1 prosent i 1. kvartal i år mot samme periode i fjor.

Det har hittil i år blitt solgt 498 millioner liter bilbensin, noe som er 3,4 prosent mindre enn for samme periode i fjor. Samlet salg av autodiesel utgjorde 436 millioner liter, en nedgang på 3,9 prosent fra i fjor. Av dette har salget av den avgiftspliktige autodieselen gått opp med 1,1 prosent til 300 millioner liter.

I 1. kvartal var det størst endring i salget av bilbensin i Nord-Trøndelag og Finnmark med henholdsvis 11,9 og 10,3 prosent nedgang fra året før. For autodiesel totalt var det generelt store endringer i salget på fylkesnivå. Det var størst økning i Troms med 29,3 prosent, og størst nedgang i Østfold med 13,0 prosent.

Salget av tung fyringsolje og marine gassoljer som i stor grad benyttes av industrien og i sjøfart, ble redusert med henholdsvis 19,0 og 6,9 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Fordelt på kjøpergrupper viste salget for 1. kvartal en nedgang for bortimot alle kjøpere. Det var størst nedgang i salg til offentlig virksomhet med hele 42,4 prosent. Av salg til øvrige store kjøpergrupper kan nevnes nedgang på 15,5 prosent til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning samt nedgang på 4,3 prosent til transport (inkludert bunkers). Salg til skip i utenriks sjøfart (såkalt bunkers) har derimot vist oppgang på 4,5 prosent for 1. kvartal i år.

Mars-salget

Samlet salg av petroleumsprodukter utgjorde 851 millioner liter i mars, 7,6 prosent mindre enn i mars i fjor. Det var nedgang i salget av bilbensin og autodiesel på henholdsvis 8,9 og 6,8 prosent. Fyringsoljer og fyringsparafin viste tilbakegang på henholdsvis 34,6 og 30,4 prosent.

Det var 23 utkjøringsdager i mars i år som i fjor.

Tabeller: