9014_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9014
Rekordlavt salg av tungolje
statistikk
2002-05-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Rekordlavt salg av tungolje

Salget av tungolje i april gikk ned med hele 33 prosent til rekordlave 33 millioner liter. Det var stor nedgang både i innenlands salg og salg til utenriks sjøtransport, såkalt bunkers.

Salget av tungolje til bunkers har vært spesielt lavt siden september 2001, med salg av under 17 millioner liter per måned, noe som er 8 millioner liter mindre enn gjennomsnittlig salg per måned for perioden 1997-2001. Det øvrige salget av tungolje går stort sett til industrien, og dette salget var også lavt i april. Salget til industrien avhenger mye av oljeprisen og prisen på elkraft. Lave kraftpriser i april kan forklare nedgangen. Det totale salget av tungolje for de siste 12 månedene viste en nedgang på 5,9 prosent. Her var det imidlertid en økning i salget til industrien på 28,7 prosent, mens salget til utenriks sjøtransport gikk tilbake med 4,4 prosent.

Salget av autodiesel gikk opp

Salget av autodiesel var 16,9 prosent høyere i april i år sammenlignet med april i fjor, og det var den avgiftsfrie dieselen som gikk mest opp. Salget av den avgiftspliktige dieselen økte fra 102 til 111 millioner liter og den avgiftsfrie fra 38 til 52 millioner liter. Oppgangen i april kan skyldes at påsken kom tidligere i år og at antall utkjøringsdager dermed var høyere enn i april i fjor. For siste 12-månedersperiode gikk samlet dieselsalg opp med 4,1 prosent.

Samlet salg lavere enn i fjor

Det totale salget av petroleumsprodukter var 673 millioner liter i april, 4,7 prosent lavere enn i april i fjor. For de siste 12 månedene utgjorde salget 9 188 millioner liter, som var en svak økning sammenlignet med forrige 12-månedersperiode. Størst endring var det i Finnmark og Troms med henholdsvis 18,0 prosent økt salg i Finnmark og 9,8 prosent nedgang i Troms.

Det var 21 utkjøringsdager i april i år mot 17 i april i fjor.

Tabeller: