239797_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239797
Bensin- og dieselsalet aukar
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I februar 2016 ble det solgt 637 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Bensin- og dieselsalet aukar

Bensinsalet enda på 86 millionar liter i februar, 5 millionar liter meir enn i februar sist år. Salet av diesel auka med 31 millionar liter og utgjorde 317 millionar liter. Auken må ein sjå i samanheng med skotåret som gav ein ekstra dag i februar 2016.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
Februar 2016Februar 2015Endring i prosent
Februar 2015 - Februar 2016
 
Samla sal av petroleumsprodukt6376133,9
Bilbensin86816,2
Diesel31728610,8
 
Autodiesel, pris10,9512,14-9,8
Bilbensin, pris12,9313,55-4,6