25539_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25539
Lavere bensinsalg i Oslo
statistikk
2000-09-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere bensinsalg i Oslo

Det ble solgt 2 231 millioner liter bilbensin siste 12 måneder, av dette ble 194 millioner liter solgt i Oslo. Samlet for hele Norge var det en nedgang i salget på 1,7 prosent, mens det for Oslo var en nedgang på hele 8,2 prosent.

Samtidig har salget av autodiesel økt. For Oslo var økningen på 7,1 prosent for siste 12 måneder. Samlet salg av autodiesel siste 12 måneder utgjorde 1 920 millioner liter, det var 0,6 prosent mer enn i forrige 12-månedersperiode. For Oslo var samlet salg på 137 millioner liter og vel 80 prosent av dette var avgiftspliktig diesel. For landet samlet utgjør avgiftspliktig diesel i underkant av 70 prosent av samlet autodieselsalg.

I august utgjorde salget av bilbensin 208 millioner liter, det var 2,2 prosent mer enn for august i fjor. Salg av autodiesel gikk opp 5,9 prosent til 169 millioner liter.

Mindre tunge fyringsoljer og marine gassoljer

Salg av tunge fyringsoljer ble redusert med 8,6 prosent siste 12 måneder til 673 millioner liter. Tunge fyringsoljer blir vesentlig brukt i utenlands skipsfart. Dette salget gikk opp 7,0 prosent denne perioden og utgjorde 423 millioner liter. Av øvrig salg av tung fyringsolje gikk 231 millioner liter til industri, bergverk, kraftforsyning, olje- og gassutvinning. Her var nedgangen 19,7 prosent fra forrige 12-månedersperiode. I august utgjorde salget av tunge fyringsoljer 50 millioner liter. Dette var en tilbakegang på 8,2 prosent fra august 1999.

Salg av marine gassoljer ble redusert 4,8 prosent siste 12 måneder til 2 107 millioner liter. For august var salget 193 millioner liter, en nedgang på 0,9 prosent. Salg til utenriks sjøfart utgjorde 547 millioner liter for siste 12 måneder og viste en tilbakegang på 2,3 prosent.

Samlet salg

Samlet salg av petroleumsprodukter var 9 511 millioner liter i siste 12-månedersperiode. Det var 4,2 prosent mindre enn forrige periode. Størst endring i salget var det i Finnmark og Rogaland hvor salget ble redusert med henholdsvis 19,6 og 19,2 prosent. I august utgjorde samlet salg 853 millioner liter, en økning på 2,7 prosent fra august 1999.

Det var 23 utkjøringsdager i august i år mot 22 i august i fjor.

Tabeller: