9008_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9008
Rekordlavt salg av lette fyringsoljer
statistikk
2002-08-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Rekordlavt salg av lette fyringsoljer

22 millioner liter lette fyringsoljer ble solgt i juli, det er 22,3 prosent mindre enn i juli 2001 og lavest rapporterte salg siden starten av denne statistikken i 1973. Også salg av fyringsparafin og tungolje viste stor nedgang i juli.

Ser vi derimot på de siste 12 månedene, er endringene små sammenlignet med forrige 12-månedersperiode for disse produktene. Her er det riktignok noen regionale forskjeller. Hedmark og Telemark hadde økt salg på over 25 prosent og Rogaland nedgang på over 20 prosent i salg av lette fyringsoljer.

Det samlede salget av tungolje viste en svak nedgang. Innenlandsk salg av tungolje viste imidlertid stor endring i denne perioden, med blant annet kraftig økning i Rogaland og stor nedgang i Telemark.

Samlet salg: Nedgang på 2,2 prosent

Samlet salg av petroleumsprodukter utgjorde 779 millioner liter i juli, som var en nedgang på 2,2 prosent i forhold til juli i fjor. For siste 12 måneder var salget på 9 112 millioner liter, og det var forholdsvis små endringer i salget av petroleumsprodukter for denne perioden sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Det var 23 utkjøringsdager i juli i år mot 22 i juli i fjor.

Tabeller: