25554
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25554
13,2 prosent lavere salg
statistikk
2000-02-21T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktjanuar 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

13,2 prosent lavere salg

Salget av petroleumsprodukter var på 663 millioner liter i januar, noe som er 13,2 prosent mindre enn i januar i fjor. Bortimot alle produkter viste salgsnedgang, med særlig stor nedgang for fyringsoljene. Siste 12 måneder derimot, gikk totalsalget opp 0,7 prosent til 9 859 millioner liter.

Det ble solgt 2 256 millioner liter bilbensin siste 12 måneder, det vil si 0,5 prosent tilbakegang i forhold til forrige 12-månedersperiode. Av dette var 517 millioner liter 98-oktan og 1 739 millioner 95-oktan. Salget av 95-oktan bensin økte med 4,6 prosent, mens 98-oktan bensin ble redusert med 14,3 prosent i denne perioden. Størst endring i det samlede bensinsalget var det i Vestfold med 5,7 prosent nedgang.

Samlet salg av autodiesel siste 12 måneder økte med 2,8 prosent til 1 924 millioner liter. Salg av avgiftspliktig autodiesel utgjorde 1 294 millioner liter. I januar ble det solgt 148 millioner liter bilbensin og 122 millioner liter autodiesel, det var henholdsvis 0,4 og 5,2 prosent mindre enn i januar i fjor.

Fyringsprodukter

Salg av lette fyringsoljer gikk opp med 0,7 prosent til 735 millioner liter i siste 12-månedersperiode. Salg av fyringsparafin ble redusert med 4,9 prosent i samme periode, til et salg på 187 millioner liter. For januar viste både fyringsparafin og lette fyringsoljer stor nedgang i salget sammenlignet med januar i fjor.

Det var 21 utkjøringsdager i januar i år mot 20 i januar i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB