9018_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9018
Størst nedgang i salg av jetdrivstoff
statistikk
2002-03-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Størst nedgang i salg av jetdrivstoff

Salget av jetdrivstoff gikk ned med hele 25,5 prosent i februar sammenlignet med februar i fjor. For de siste 12 månedene var nedgangen på 3,8 prosent.

Det totale salget av petroleumsprodukter gikk ned 5,6 prosent til 684 millioner liter i februar i forhold til februar 2001. Det var for øvrig nedgang i salget av de fleste petroleumsprodukter. For de siste 12 månedene viste salget imidlertid oppgang. Samlet var økningen på 2,3 prosent i denne perioden, og salget utgjorde 9 319 millioner liter.

Fyringsprodukter

Det var nedgang på 15,5 prosent i salg av lette fyringsoljer og fyringsparafin. Reduksjonen kan skyldes høyere temperaturer for mesteparten av landet i februar i år i forhold til februar i fjor. For siste 12-månedersperiode har salget økt med over 10 prosent. Også salg av tung fyringsolje viste tilbakegang i februar.

Bilbensin og autodiesel

Salget av autodiesel utgjorde 152 millioner liter i februar, som var 3,3 prosent mindre enn i februar i fjor. Nedgangen skyldes redusert salg av avgiftsfri diesel som utgjorde 28 prosent av samlet salg av autodiesel i februar. Salget av den avgiftspliktige dieselen økte med 2,7 prosent. Den avgiftsfrie dieselen brukes blant annet til oppvarming, og det kan derfor tyde på at en mild februar også kan ha innvirket på dieselsalget.

Salget av bilbensin gikk noe ned i februar, mens det derimot var en svak økning de siste 12 månedene.

Det var 20 utkjøringsdager både i februar i år og i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB