8986_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8986
Fortsatt vekst i salget av fyringsoljer
statistikk
2003-07-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt vekst i salget av fyringsoljer

Juni var den tiende måneden på rad med kraftig økning i salget av lette fyringsoljer. Salg til boliger og næringsbygg bidrog mest til økningen.

I juni ble det solgt 54 millioner liter lette fyringsoljer. Tilsvarende tall for juni i fjor var 36 millioner. De første seks månedene i år ble det solgt 549 millioner liter. Det var en økning på hele 70,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tung fyringsolje

For tung fyringsolje økte salget med 22 prosent i juni, mens det var en nedgang i salget i siste tolvmånedersperiode på 8,7 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode. Nedgangen i de siste tolv måneder skyldtes redusert salg både til skip i utenriks sjøfart (bunkers) og redusert salg til industrien. Det har vært nedgang i bunkerssalget gjennom hele tolvmånedersperioden.

Autodieselsalget økte

Salget av autodiesel gikk opp 8,1 prosent sammenlignet med juni i fjor. Det var salg av avgiftsfri diesel som relativt sett økte mest. For de siste tolv måneder har salget av autodiesel gått opp med 3,8 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Totalsalget gikk opp

Det samlede salget av petroleumsprodukter i juni var på 815 millioner liter, 7,2 prosent høyere enn i juni 2002. I årets første seks måneder har salget av petroleumsprodukter økt med 7,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For de siste tolv måneder var salget 9 487 millioner liter, som er en økning på 3,9 prosent.

Det var 20 utkjøringsdager i juni i år som i juni i fjor.

Tabeller: