25558
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25558
Økt salg til industri og oljeutvinning
statistikk
1999-12-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktnovember 1999, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg til industri og oljeutvinning

Det ble solgt 143 millioner liter petroleumsprodukter til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning i november. Det er 7,7 prosent mer enn november i fjor. Spesielt salg av marine gassoljer til olje og gassutvinning økte mye, med 50,2 prosent.

Salg av marine gassoljer sto for 36 prosent av salget til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning i november. Av øvrige produkter er det tungolje, Liquified Petroleum Gases (LPG), lette fyringsoljer og tungdestillater som det kjøpes mest av her.

Siden slutten av 1970-tallet har salg av petroleumsprodukter til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning gått kraftig nedover, fra 3 058 millioner liter i 1977 til 1 546 millioner liter i 1998. Rundt midten av 1990-tallet økte salget noe, men det har vært stabilt for de tre siste år. For siste 12 måneder er salget uendret fra forrige 12-månedersperiode. Salget kan variere en del fra måned til måned, med lavest salg om sommeren.

Transport

Salg av petroleumsprodukter til transport har økt jevnt siden 1973, da statistikken startet, med noen små nedgangsperioder. I 1973 gikk 27,8 prosent av totalsalget til transport, det vil si 2 595 millioner liter petroleumsprodukter, av totalt 9 338 millioner liter. I 1998 var andelen økt til 47,1 prosent, eller 4 651 millioner liter av samlet salg på 9 883 millioner liter. For siste 12 måneder har salget til transport økt 1,5 prosent fra forrige 12-månedersperiode. Salget for november derimot, var 6,7 prosent lavere i år enn november i fjor.

Samlet salg

Det ble solgt 792 millioner liter petroleumsprodukter i november i år. Dette var 3,1 prosent mindre enn november i fjor. Salg av bilbensin og autodiesel gikk opp henholdsvis 0,8 og 1,8 prosent til henholdsvis 175 og 169 millioner liter, mens salget av fyringsprodukter som fyringsparafin og lette fyringsoljer ble redusert med henholdsvis 21,1 og 15,0 prosent. Salget av marine gassoljer og tung fyringsolje viste også tilbakegang i november. For siste 12 måneder ble det solgt 9 897 millioner liter petroleumsprodukter, som er en oppgang på 1,5 prosent fra forrige 12-månedersperiode.

Det var 22 utkjørsdager i november i år mot 21 i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB