8990_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8990
Fortsatt økt salg av fyringsprodukter
statistikk
2003-05-21T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt økt salg av fyringsprodukter

For syvende måned på rad gikk salget av fyringsprodukter kraftig opp sammenlignet med tilsvarende måned året før. Det er salget til industri, offentlig virksomhet og boliger/næringsbygg som bidrar til denne økningen.

I april ble det solgt 65 millioner liter fyringsoljer og 9 millioner liter fyringsparafin. De tilsvarende tall for april 2002 var 41 og 5 millioner liter.

Bensin opp, diesel ned

Det ble solgt 187 millioner liter bilbensin i april, som er 1,8 prosent mer enn i april 2002. Salget av autodiesel i april i år var på 158 millioner liter, 3,4 prosent lavere enn i april i fjor. Splitter man salget i avgiftspliktig- og avgiftsfri autodiesel, ser man en salgsutvikling som går i hver sin retning. Salget av avgiftsfri autodiesel ble redusert med hele 17,8 prosent , mens det avgiftspliktige salget økte med 3,4 prosent sammenlignet med april 2002.

Samlet salg

Det samlede salget av petroleumsprodukter i april var på 721 millioner liter, 7,1 prosent høyere enn i april 2002. For siste 12 måneder var salget 9 434 millioner liter som er en økning på 2,7 prosent. Økningen kan i stor grad forklares ved kraftig vekst i forbruket av lette fyringsoljer og fyringsparafin. Salget av disse produktene har i 12-månedersperioden økt med henholdsvis 40 og 23,3 prosent. Veksten i salget av disse produktene har vært spesielt høy i Oslo fylke.

Det var 19 utkjøringsdager i april i år mot 21 i april i fjor.

Tabeller: