25543_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25543
Vi kjøper mindre petroleumsprodukter
statistikk
2000-07-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vi kjøper mindre petroleumsprodukter

Samlet salg av petroleumsprodukter i juni ble redusert med 8,0 prosent sammenlignet med juni 1999. For første halvår 2000 har salget vist en nedgang på 9,2 prosent sammenlignet med første halvår 1999.

Mens det ble solgt 905 millioner liter av petroleumsprodukter i juni i fjor, var salget i juni i år nede på 832 millioner liter. I første halvår i år har det vært tilbakegang i salget av en rekke petroleumsprodukter. Størst nedgang var det i salget av fyringsparafin og lette fyringsoljer med henholdsvis 22,9 og 27,1 prosent.

Mindre bensinsalg

Bilbensin og autodiesel (avgiftspliktig og avgiftsfri) hadde tilbakegang i salget på henholdsvis 1,0 og 2,0 prosent første halvår. Den avgiftspliktige dieselen hadde derimot en økning i salget på 2,2 prosent. Etter at rutebusser gikk over fra avgiftsfri til avgiftspliktig diesel fra årsskiftet 1998/1999, har det vært en nedgang i salget av avgiftsfri diesel og en økning i salget av avgiftspliktig diesel. For juni viser derimot også salget av avgiftspliktig diesel en svak nedgang på 0,6 prosent.

Det har også blitt solgt mindre marine gassoljer og tunge fyringsoljer siste halvår. Marine gassoljer brukes innenfor sjøfart, mens tungoljer selges både til industri og utenriks sjøfart. Salg av tungolje til industri gikk tilbake hele 29,2 prosent, mens salg av tungolje til utenriks sjøfart økte med 5,7 prosent i denne perioden.

Salg av jetdrivstoff har også vist stor nedgang første halvår, fra 454 millioner liter første halvår i fjor til 367 millioner liter første halvår i år.

Størst nedgang i det offentlige

Salg av petroleumsprodukter fordelt på kjøpergrupper viser nedgang i salg til alle kundegruppene første halvår i år sammenlignet med første halvår 1999. Størst var nedgangen i salget til offentlig virksomhet med 37,0 prosent. For kjøpergruppen transport, som står for bortimot 60 prosent av det samlede salget, var det en nedgang i salget første halvår på 4,5 prosent.

Det var 20 utkjøringsdager i juni i år mot 22 i juni i fjor.

Tabeller: