9012_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9012
Nedgang i salg til industrien
statistikk
2002-06-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i salg til industrien

Salg av petroleumsprodukter til industrien var 22,3 prosent lavere i mai i år enn i mai i fjor, og utgjorde 87 millioner liter. Nedgangen kan skyldes en mild mai i tillegg til lave spottpriser på elektrisk kraft.

Av salg til industrien utgjorde salg av marine gassoljer til petroleumsutvinning størst andel med 32 millioner liter, som var 20,2 prosent mindre enn for mai i fjor. I tillegg var det en kraftig nedgang i salg av tung fyringsolje til industrien.

Inkludert i salg til industrien er totalt salg av kondenserte petroleumsgasser (LPG) som utgjorde 21 millioner liter for mai, som var en økning på 14,7 prosent fra mai i fjor.

Salg av petroleumsprodukter til de øvrige kjøpergruppene viste for mai en svak økning i salg til transport, mens det var en heller kraftig nedgang i salg til bolig og næringsbygg mv., fiske og til offentlig virksomhet.

For siste 12 måneder så vi også nedgang i salg av petroleumsprodukter til industrien, og til bolig og næringsbygg mv., mens salg til fiske og til offentlig virksomhet økte i denne perioden sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Merk at salg av petroleumsprodukter per kjøpergruppe fraviker fra forbruket av petroleumsprodukter per kjøpergruppe.

Salg av autodiesel

Samlet salg av autodiesel viste en moderat økning i mai sammenlignet med mai i fjor. Salg av avgiftsfri diesel gikk tilbake med 7,7 prosent til 49 millioner liter, mens salg av den avgiftspliktige dieselen øke med 6,4 prosent til 123 millioner liter.

Samlet salg

Det totale salg av petroleumsprodukter var 760 millioner liter i mai, 3,7 prosent lavere enn i mai i fjor. For de siste 12 månedene utgjorde salget 9 161 millioner liter, som var en svak nedgang sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Det var 19 utkjøringsdager i mai i år mot 20 i mai i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB