9006_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9006
Nedgang i salget
statistikk
2002-09-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i salget

Salget av petroleumsprodukter utgjorde 816 millioner liter i august, 5,7 prosent mindre enn i august i fjor. Både bensin, diesel og fyringsoljer viste nedgang mens salget av jetdrivstoff økte.

Det var svak nedgang i salget av bensin og diesel i august, mens nedgangen i salget av fyringsoljer var betydelig større. Dette kan ha sammenheng med en spesielt mild augustmåned. Salget av marine gassoljer gikk ned med 6,0 prosent, hvor salget til skip i utenriks sjøfart, som utgjorde bortimot 30 prosent, gikk ned med 15,8 prosent. Tung fyringsolje viste en kraftig nedgang, men her var det stort salg i august i fjor som fikk nedgangen i august i år til å se så stor ut.

Siste tolv måneder

Det totale salget av petroleumsprodukter utgjorde 9 063 millioner liter de siste tolv månedene, en svak nedgang sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode. Det var forholdsvis små endringer i salget av de forskjellige produktene i denne perioden. Størst endring var det i salget av tung fyringsolje, som gikk ned med 16,0 prosent. Fordelt på fylker, ser vi størst endringer i det samlede salget i Finnmark med 24,5 prosent nedgang og i Troms med 13,2 prosent økning.

Det var 22 utkjøringsdager i august i år mot 23 i august i fjor.

Tabeller: