9002_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
9002
Økt salg av lette fyringsoljer
statistikk
2002-11-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg av lette fyringsoljer

Salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin økte kraftig i oktober i forhold til oktober 2001. Økningen kan ha sammenheng med at vi har hatt en kald oktober. I tillegg har strømprisene vært økende.

Det økte salget kan derfor også forklares ved at forbrukere med mulighet til å bytte mellom elektrisk kraft og fyringsolje/fyringsparafin i noen grad har gått over til fyringsolje/fyringsparafin.

For de siste 12 månedene var det svak nedgang i salg av lette fyringsoljer, mens fyringsparafin viste økt salg også for denne perioden.

Tung fyringsolje

Salg av tung fyringsolje utgjorde i oktober 40 millioner liter, hvorav 21 millioner liter gikk til skip i utenriks sjøfart. Tung fyringsolje viser fremdeles nedgang i salget. For oktober var nedgangen på 10,4 prosent, og for de siste 12 månedene gikk salget ned med hele 20,7 prosent.

Samlet salg

Totalsalget av petroleumsprodukter for oktober utgjorde 855 millioner liter, som var 2,9 prosent økning i forhold til oktober 2001. For de siste 12 månedene var det en liten nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med forrige 12-månedersperiode.

Det var 23 utkjøringsdager i oktober i år som i oktober i fjor.

Tabeller: