Creative Commons BY

Du har lov til:

Dele — kopiere, distribuere og spre materialet i hvilket som helst medium eller format.

Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

Navngivelse — Du må oppgi At du navngir oss som Statistisk sentralbyrå eller SSB, og helst med lenke til ssb.no, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av materialet.

Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:

Du trenger ikke å rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt i det fri eller der bruken er tillatt av etter lånereglene i åndsverkloven eller annen gjeldende rett.

Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Lenke til lisensen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no

Data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt er ikke omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

  • Alle fotografier er fra Colourbox.com, med mindre annet er oppgitt. Bildene kan ikke gjenbrukes av andre enn Statistisk sentralbyrå.
  • Foto av norske sedler: Norges Bank.

Vi brukte tidligere "Norsk lisens for offentlige data" (NLOD). Den er kompatibel med CC BY 4.0.