25570
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25570
Høyere petroleumssalg i mai
statistikk
1999-06-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktmai 1999, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Høyere petroleumssalg i mai

Samlet salg av petroleumsprodukter var 4,3 prosent høyere i mai i år enn i fjor, en økning fra 790 millioner liter til 825 millioner liter. Det var salget av marine gassoljer, tungolje, jetdrivstoff og lette fyringsoljer som økte mest.

Det ble solgt mindre autodiesel og bilbensin.

Av totalsalget utgjorde bilbensin 189 millioner liter, marine gassoljer 187 millioner, autodiesel 150 millioner, tungolje 78 millioner, jetparafin 72 millioner og lette fyringsoljer 53 millioner liter. De øvrige produktene hadde et salg på under 50 millioner liter hver.

Bunkers

Bunkerssalget økte mye i mai. Produkter solgt som bunkers er leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart (uansett skipenes nasjonalitet). Det er vesentlig marine gassoljer og tungoljer med normalt svovelinnhold som selges som bunkers. Dette salget økte med henholdsvis 20,5 og 21,7 prosent fra mai i fjor til mai i år. Også bunkerssalg av tungdestillater økte mye i mai, selv om volumet her er mer beskjedent.

Bilbensin

Samlet salg av bilbensin gikk ned 0,8 prosent fra mai i fjor til mai i år. Salget fordeler seg på 95 og 98 oktan blyfri og 98 oktan blyerstattet bilbensin. Blyholdig bilbensin selges ikke lenger på det norske marked. 95 oktan bensin selges mest, i mai utgjorde det vel 75 prosent av bensinsalget. Salget av 95 oktan viste en økning på 4,8 prosent fra mai i fjor, mens salget av 98 oktan gikk ned med henholdsvis 10,1 og 19,9 prosent for blyfri og blyerstattet bensin. For perioden januar til mai økte salget av 95 oktan 5,4 prosent, mens salget av 98 oktan bensin falt med henholdsvis 19,8 og 10,7 prosent for vanlig og blyerstattet.

Autodiesel

Salget av autodiesel falt med 3,5 prosent i mai. Den avgiftspliktige dieselen viste oppgang i salget på 10,3 prosent, mens den avgiftsfrie gikk ned med 23,0 prosent. For perioden hittil i år økte det samlede salget 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det var henholdsvis 14,4 prosent økning og 17 prosent fall for avgiftspliktig og avgiftsfri diesel. Her er det verdt å merke seg at rutebusser må fra 1. januar 1999 kjøre med avgiftspliktig diesel. Avgiftene på den avgiftspliktige autodieselen utgjør fra årsskifte 4,00 kroner per liter (uten moms).

Fyringsprodukter

Mai var en forholdsvis kald måned, med temperaturer under normalen for store deler av landet. Salget av lette fyringsoljer viste oppgang på 12,5 prosent fra mai i fjor til mai i år. Salget av fyringsparafin derimot, gikk ned med 5,2 prosent. For perioden hittil i år har salget av fyringsparafin og lette fyringsoljer økt med henholdsvis 0,5 og 16,9 prosent.

Tungolje

Det ble solgt 10,8 prosent mer tungolje i mai i år enn i fjor. Tungolje med lavt svovelinnhold utgjorde 54 prosent, resten var tungolje med normalt svovelinnhold. Denne siste økte salget med 32,8 prosent fra mai i fjor til i mai i år, mens salget av tungolje med lavt svovelinnhold falt med 2,8 prosent. For perioden januar til mai falt salget av både tungolje med lavt og normalt svovelinnhold med henholdsvis 1,8 og 7,4 prosent nedgang.

Det var 18 utkjøringsdager i mai i år mot 19 i fjor.

  1. Salg av petroleumsprodukter, etter produkt
  2. Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe
  3. Salg av petroleumsprodukter, etter fylke
1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB