204531_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204531
Redusert sal av alle petroleumsprodukt
statistikk
2015-10-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I september 2015 ble det solgt 727 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2015, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Redusert sal av alle petroleumsprodukt

I september enda det samla salet av petroleumsprodukt på 727 millionar liter. Dette er 8,9 prosent mindre enn i september 2014. Alle petroleumsprodukta i statistikken viste ein salsreduksjon: For bensin og diesel vart salet redusert med høvesvis 4,9 og 0,6 prosent.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
September 2015September 2014Endring i prosent
September 2014 - September 2015
 
Samla sal av petroleumsprodukt727798-8,9
Bilbensin98103-4,9
Autodiesel336338-0,6
 
Autodiesel, pris12,113,1-7,7
Bilbensin, pris13,715,0-8,5

Det vart selt 336 millionar liter diesel i september 2015. Dette er 2 millionar liter mindre enn i den same månaden året før. Septembersalet av bensin utgjorde 98 millionar liter, som inneber ein reduksjon på 5 millionar liter i den same perioden.

Redusert bensinpris - auka dieselpris

Ein liter bensin kosta i september i gjennomsnitt 13,69 kroner. Dette svarar til ein prisreduksjon på 1,26 kroner frå september 2014 og ein nedgang på 65 øre frå august til september i år.

Gjennomsnittsprisen på ein liter diesel var 12,06 kroner i september 2015 som er 15 øre meir enn i august i år, men samstundes 1,01 kroner mindre enn i september 2014.