8976_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8976
Stor nedgang i petroleumsalget
statistikk
2003-12-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor nedgang i petroleumsalget

Samlet salg av petroleumsprodukter var 12,9 prosent lavere i november i år enn i samme måned i fjor og utgjorde 711 millioner liter. Det var salget av autodiesel som bidro mest til nedgangen, men også salget av de fleste andre petroleumsproduktene gikk ned.

For de siste 12 måneder var salget 9 421 millioner liter som er en økning på 3,6 prosent. Økningen kan i stor grad forklares ved kraftig vekst i forbruket av lette fyringsoljer og fyringsparafin.

Autodiesel og bilbensin

Salget av autodiesel gikk ned med hele 11,6 prosent sammenlignet med november i fjor. Det var det avgiftsfrie salget som hadde størst nedgang. De siste 12 månedene økte salget av autodiesel med 3,6 prosent. Det ble solgt 165 millioner liter bilbensin i november. Dette er en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For de siste 12 måneder gikk salget av bilbensin ned med 0,8 prosent.

Fyringsprodukter

Salget av lett fyringsolje og fyringsparafin gikk ned med henholdsvis 11,5 og 25,0 prosent i november. For de siste 12 måneder var det imidlertid en økning i salget av disse produktene på henholdsvis 55,6 og 25,8 prosent. Salget av tung fyringsolje hadde en liten oppgang i november, mens det for de siste 12 månedene gikk opp med 17,9 prosent.

Det var 20 utkjøringsdager i november i år mot 21 i november i fjor.

Tabeller: