239813_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239813
Nedgang i sal av petroleumsprodukt
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I oktober 2016 ble det solgt 714 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt enda på 714 millionar liter, 23 millionar liter mindre enn i oktober 2015. Det vart selt 97 millionar liter bensin, 2 millionar liter mindre enn i oktober1 i fjor. Salet av autodiesel enda på 273, ein auka 5 millionar liter.

1 Tidsangivelsen er endret.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Oktober 2016Oktober 2015Endring i prosent
Oktober 2015 - Oktober 2016
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt714737-3,1
Bilbensin9799-2,0
Autodiesel32732681,9
 
Autodiesel, pris11,4612,05-4,9
Bilbensin, pris13,3313,50-1,3