Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Gjeldsveksten lavere enn prisveksten

Tolvmånedersveksten i publikums gjeld er lavere enn prisveksten. Tolvmånedersveksten var på 4,0 prosent ved utgangen av august 2023, ned fra 4,2 prosent ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen i august var på 4,8 prosent.

Lærerkompetanse i videregående opplæring

I denne rapporten kartlegges både den formelle kompetansen, den fagspesifikke kompetansen samt den pedagogiske kompetansen til alle som underviser i videregående skole. SSB har gjennomført en tilsvarende kartlegging høsten 2017.

De fleste som tjener penger gjennom digitale plattformer driver med privat eiendomsutleie

I 2022 var det om lag 141 000 personer som oppga at de i løpet av de siste 12 månedene hadde drevet med en eller annen type inntektsbringende aktivitet gjennom en digital plattform.

Lærerkompetanse i videregående opplæring. Dokumentasjonsnotat

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i november 2022 en webundersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonale i videregående opplæring.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Døde
  2. Direkteinvesteringer
  3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
  1. Kredittindikator
  2. Arbeidsavklaringspenger
  3. Pengemengde
  1. Bruk av IKT i husholdningene
  2. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart