Kalkulatorer

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Mye jobb fører til mindre studietid – men ikke all jobb går på bekostning av studiene

Det er vanlig blant studenter i de nordiske landene å jobbe ved siden av studiene. Jo mer studentene jobber, jo mindre tid bruker de på studiene. Hvilke studentgrupper som jobber mest og hvor mye studentene kan jobbe uten å bruke mindre tid på studier, varierer mellom landene.

Lavlønn mest vanlig i virksomheter med lav lønnsevne

En analyse fra SSB viser at det er en klar sammenheng mellom lavlønn og lønnsevne i næringer. Dess lavere faktorinntekt en virksomhet har, dess høyere andel lavtlønte.

Lavlønn i Norge

SSB har laget en serie med rapporter som beskriver jobber, arbeidstagere og arbeidsgivere knyttet til lavlønn, samt hvordan inflasjonsulikhet påvirker utviklingen i reallønn ulikt for ulike inntektsgrupper.

Vi har ikkje kasta så lite søppel sidan 2009

I 2023 kasta kvar av oss 375 kg avfall heime og på gjenvinningsstasjon. Dette er 3 prosent mindre enn året før. Vi har ikkje hatt så låge tal sidan 2009.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Byggeareal
  2. Skatterekneskap
  1. Kommunale boliggebyrer
  2. Kommuneregnskap
  3. Fylkeskommuneregnskap
  4. Eiendomsskatt
  5. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
  6. Kommunehelsetenesta