Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Dette var de mest populære navnene i 2021

Nora og Noah var navnene flest nyfødte barn fikk i 2021. Navn fra bibelen fortsetter å prege guttenes liste, og for begge kjønn er det flere spennende navn som klatrer oppover.

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 3 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,97 kr/kg, ein auke på 1,3 prosent samanlikna med veka før.

Færre til skifteretten i fjor

Det vart registrert færre opna konkursar i 2021 enn i året før. Også talet på konkursar i 4. kvartal i fjor viser ein nedgang frå same periode i 2020.

Vekst i bruttoinntekten i 2020

I pandemiåret 2020 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 2,9 prosent for bosatte 17 år og eldre. Dette er henholdsvis 0,8 og 0,2 prosentpoeng svakere nominell og reell vekst enn i 2019, men klart høyere enn i bunnåret 2016.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no