Kalkulatorer

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Handelsoverskuddet på 365 milliarder første halvår

Handelsoverskuddet i juni endte på 61,7 milliarder kroner – sterkt drevet av eksporten av naturgass. Til sammen er handelsoverskuddet for Norge første halvår i 2024 det tredje høyeste noen gang.

Boligprisene opp 1,2 prosent

Prisene på brukte boliger økte med 1,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2024. Nord-Norge hadde den sterkeste prisøkningen.

Hvem er det som kun betaler formuesskatt?

I 2022 var det 623 400 bosatte personer over 17 år som betalte formuesskatt. Av disse var det 24 800 personer som ikke betalte inntektsskatt.

Prisfall for norske matvareprodusenter

Prisene som norske matvareprodusenter fikk for varene sine falt fra mai til juni, både ved salg til det norske markedet og til utlandet. Størst var prisfallet på eksporterte matvarer. For første gang siden februar falt eksportprisene på industrivarer generelt.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Byggekostnadsindeks for bustader
  1. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands
  2. Produsentprisindeksen