Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Nye reisevaner og koronatiltak i kollektivtransporten

I 2021 ble det registrert omtrent 471 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5 prosent fra 2020. Samtidig var det en mindre økning i samlede billettinntekter på 1 prosent. Kollektivtransporten er fortsatt mye lavere enn før pandemien med 34 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med 2019.

Norsk kulturbarometer 2021

I Norsk kulturbarometer 2021 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en lands-omfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2021. Publikasjonen er en oppfølger av tidligere kulturbarometre og gjengir en del hovedtall fra kulturbruksundersøkelsene fra og med 1991.

35 prosent så en digital konsert i 2021

Bruk av fysiske kulturtilbud falt kraftig i 2021, men digitale tilbud har kommet tydelig på banen. 35 prosent av befolkningen var på digitale konserter i 2021, mot 23 prosent som var på fysiske konserter.

Barn brukte kulturtilbud mer enn voksne i pandemien

I løpet av koronapandemien var det barn som var de mest aktive brukerne av kulturtilbud i Norge, både på kino, teater, museum og folkebibliotek.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Arbeidskraftkostnadsindeks
  2. Norsk kulturbarometer
  3. Produsentprisindekser for tjenester
  4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
  5. Kollektivtransport
  1. Verdipapirer
  2. Verdipapirfond
  3. Internasjonale reservar og valutalikviditet

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no