Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Omikron skaper usikkerhet for norsk økonomi

Det har vært svært høy vekst i BNP Fastlands-Norge de siste månedene, og økonomien nærmer seg det vi anser som et normalt nivå. Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien.

Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene direkte

Prognosene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2024 legges fram fra klokken 09.00.

Økning i renta på nye boliglån

Renta på nye boliglån økte i oktober 2021 etter å ha falt i nesten alle måneder siden mars 2020.

Stigende offentlig overskudd

Offentlig forvaltnings overskudd er på vei oppover etter en periode med underskudd i 2020. Akkumulert for 3. kvartal 2021 er overskuddet beregnet til 135 milliarder kroner.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no