Kalkulatorer

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Undersøkelse om frivillig innsats 2023

Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av undersøkelsen om frivillig innsats 2023.

Lakseprisen i veke 8

I veke 8 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 111,25 kr/kg, ein auke på 3,2 prosent samanlikna med veka før.

Fleire nyinnflytta flyktningar i kommunale bustader

I 2022 var det om lag 110 500 kommunalt disponerte bustader, ein auke på omtrent 2 400 samanlikna med året før. Dette markerer den første auken sidan 2017. Oslo var kommunen med flest kommunale bustader i landet med 13 600 i 2022 og Sagene bydel hadde 17 prosent av desse.

Modell for beregning av boligformue

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Eksport av laks
  2. Elektrisitet
  3. Omsetning i varehandel
  4. Selskapers inntekter og fradrag
  1. Døde
  1. Arbeidskraftundersøkelsen
  2. Antall arbeidsforhold og lønn
  3. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet