CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Avtakende vekst i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge var 0,3 prosent høyere i perioden august-oktober enn i mai-juli, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. Fra september til oktober var veksten 0,1 prosent.

Økt produksjon, men utslippene går noe ned

I 2018 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,0 prosent lavere enn året før. Utviklingen skyldes i hovedsak økt produksjon.

Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået som noen gang er registrert i det finansielle sektorregnskapet. Regnskapet har tall for årlig gjeldsvekst tilbake til 4. kvartal 1996.

Kvinner står for 2 av 3 nettskoledeltagelser

Skoleåret 2018/19 var det rundt 21 300 kursdeltagelser på godkjente nettskoler i Norge. Kvinneandelen var på 67 prosent, og kvinnene fullførte flest kurs.

Husholdningenes sparing

Vi bruker boligen som sparegris

I Norge sparer vi lite i form av innskudd i bank, fond og aksjer. Ser vi bort fra verdistigning på bolig, sparer en vanlig norsk husholdning om lag 48 000 kroner i året. Mesteparten av denne sparingen gjøres enten i form av avdrag på boliglån eller som realinvestering i bolig.

Jul

Lurer du på hvor mange juletrær eller andre julevarer vi importerer til Norge? Hvor mange snille barn det er i Norge eller hvor mange som går i kirken på julaften? Det finner du svar på her på Statistisk sentralbyrås faktaside om jul.

Konjunkturtendensene 2019/4

Oppturen i norsk økonomi snart over

I løpet av neste år vil konjunkturoppgangen i Norge, som har vart siden begynnelsen av 2017, trolig være over. Den internasjonale nedgangskonjunkturen gjør at rentene her hjemme holder seg lave.

Rapporter 2019/37

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.