Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Veksten i netthandelen avtar

Etter flere år med kraftig oppgang i nordmenns netthandel med internasjonale betalingskort, har veksten avtatt noe. Omsetningen med norske internasjonale betalingskort over internett var 15 prosent høyere i 2. kvartal 2023 enn i samme kvartal i fjor, mot henholdsvis 40 og 25 prosent i de samme kvartalene for periodene 2020-2021 og 2021-2022.

Lakseprisen i veke 37

I veke 37 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 77,05 kr/kg, ein auke på 0,3 prosent samanlikna med veka før.

Innvandrere og deres barn eier sjeldnere bolig og bor trangere

62 prosent av personer med innvandrerbakgrunn eier bolig. Det er nesten 25 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkningen. Dette tyder på at det er utfordrende for personer med innvandrerbakgrunn å etablere seg som boligeiere, men det er betydelige forskjeller innad i gruppen.

Flere elever deltar i skolefritidsordningen (SFO)

Nesten 56 000 elever på 1. trinn deltok i SFO pr. 1. oktober skoleåret 2022-2023. Det tilsvarer over 90 prosent av alle førsteklassinger og er en økning på over 8 prosentpoeng fra 2021-2022. Totalt gikk 165 000 elever på SFO, og det er flere enn noensinne. Deltakelsen er høy i de største kommunene, mens det er stor variasjon i de mindre kommunene.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Kollektivtransport
  2. Jernbanetransport
  3. Internasjonale reservar og valutalikviditet
  1. Eksport av laks
  2. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
  3. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff
  1. Døde
  2. Byggeareal