CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Fra 1 milliard til 8 000 milliarder kroner på 100 år

Norges samhandling med resten av verden er stadig økende, og i de siste tiårene har vi vært i en solid økonomisk situasjon sammenlignet med andre land. Fra midten av 90-tallet bidro oppbyggingen av Oljefondet til at Norge fikk mer formue enn gjeld overfor utlandet.

SSB analyse 2019/31: Petroleumsnæringenes økonomiske utvikling og framtidsutsikter

Ettermiddagsbyger eller væromslag for norsk sokkel?

Siden starten på 60-tallet har oljenæringene i Norge vært preget av eventyrlig vekst. I dag øker konkurransen fra skiferolje og fornybar energi, og funnene på norsk sokkel blir stadig mer marginale. Samtidig har petroleumsnæringene kuttet kostnader, og investeringene øker.

Rapporter 2019/35

Nye metoder ga høyere verdiskapning

For første gang er det etablert historiske, sammenlignbare tidsserier for hovedstørrelsene i oljestatistikken. Tidsseriene er beregnet med dagens metoder, og statistikken fram til 2014 dermed endret. Det har blant annet økt årlig verdiskapning med inntil 29 milliarder kroner.

Det offentlige brukte 37 milliarder på miljøvern i fjor

Det offentlige brukte 36,8 milliarder kroner på miljøvern i 2018. Dette er 7 prosent mer enn året før og den største økningen siden 2014. Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering var største utgiftspost.

Vis meg tallene

Norges varehandel med utlandet

Hvilke land importerer vi mest fra og hva slags varer er det snakk om? Og hvor eksporterer vi mest – og hva? Denne interaktive visualiseringen gir deg svaret.

Landskap i Norge

Lurer du på hvor mye av Norges areal som er dekket av skog eller som er bebygd? Eller hvor stor andel av landet som er nasjonalpark? Dette og annet knyttet til arealbruk og arealressurser finner du svar på her.