CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Nedgang i fastlandsøkonomien i 1. kvartal

Det var nedgang i den økonomiske aktiviteten i hver av årets tre første måneder. Målt i faste priser falt bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med 1,0 prosent i 1. kvartal etter en opphenting i de to foregående kvartalene, ifølge sesongjusterte tall fra nasjonalregnskapet.

Fortsatt økt investeringsaktivitet i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en betydelig oppgang fra 3. til 4. kvartal 2020.

Godt resultat for bankene

12. mai 2021: Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2021 var på 13,8 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 9,2 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal 2020. Kredittap på utlån utgjorde 1,3 milliarder kroner, dette er 9,9 milliarder kroner lavere enn i første kvartal 2020.

SSB analyse 2021/09

Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

Menn eier mer enn kvinner i form av fast eiendom og finanskapital. Allikevel er fordelingen av nettoformue mellom kvinner og menn langt jevnere siden menn også har klart større gjeld enn kvinner.

Statistikk om koronakrisen

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Dårleg år for frukt i 2020

Produksjonen av frukt hadde i 2020 ein nedgang på 29 prosent frå året før og er dermed den lågaste på fleire år. Med totalt 13 900 tonn frukt hausta i 2020, har det ikkje sidan 2015 vore lågare fruktavling i Noreg. Årsaka var dårlege forhold for eple og plommer som utgjer dei største voluma.

Moderat oppgang i KPI i april

Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april 2021, mens KPI-JAE økte med 0,4 prosent. Fra april 2020 til april 2021 gikk KPI opp 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 2,0 prosent i samme periode.

Fakta om internett og mobil

Internett og mobil

Hvordan bruker vi internett? Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Koronaåret i 10 grafer

Et år med korona har påvirket Norge og oss alle på utallige måter. Her får du 10 grafer som viser noen av de største statistiske utslagene etter at landet stengte ned 12. mars 2020.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.