CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Dobbelt så mange bobiler på ti år

Ved årsskiftet var det registrert over 49 000 bobiler i Norge, dobbelt så mange som for ti år siden. Og det er i distriktene disse bilene er aller mest populære.

Fortsatt svak og stabil økning i boligprisene

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. Økningen var størst i Trøndelag utenom Trondheim, der prisene økte med 1,9 prosent.

30 prosent av strandsonen tilgjengelig i Indre Oslofjord

Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

Ein stadig større del av dei som får tiltak frå barnevernet, er over 18 år. Vel 5 000 unge i alderen 18–22 år fekk tiltak på slutten av 2018 – ei dobling i talet dei siste 10 åra.

Internett og mobil

Hvordan bruker vi internett? Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

SSB analyse 2019/09: Norske metaller gjennom 150 år

Metalleksport i tollmurenes tid

Handelskrig mellom USA, Kina og EU har foreløpig liten synlig virkning for norsk metallindustri. Én årsak er at en stor del av norsk metalleksport til USA skjer indirekte, i form av industriprodukter fremstilt i EU.