CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Overnattingar, mai 2015

Stadig fleire hotellovernattingar

I mai 2015 var det 1,72 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 66 000 eller 4 prosent fleire enn same månad i 2014. Utanlandske gjestar stod for 74 prosent av veksten.

Valgdeltakelse i lokalvalg i Norge

Bak Sverige og Danmark i valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i lokalvalg har hatt en synkende tendens i det meste av Europa de siste tiårene. For fire år siden gikk imidlertid valgdeltakelsen i Norge opp, fra 62 til 65 prosent. Vi ligger likevel langt bak de andre skandinaviske landene.

Finansforetak, balanser, mai 2015

Økende utlånsvekst til fast eiendom

Veksten i utlån til omsetning og drift av fast eiendom var 7,1 prosent fra utgangen av mai i fjor til utgangen av mai i år. Utlån til denne næringen beløp seg til 631 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Tannhelsetenesta, 2014

Over 1 million undersøkt og behandla i offentleg tannhelseteneste

1,06 millionar personar blei undersøkte og behandla i den offentlege tannhelsetenesta i 2014. Tannhelsa til barn og unge ser ut til å ha blitt styrka ytterlegare dei siste åra. 3,3 milliardar kroner blei brukte på tannhelse i fylkeskommunane i 2014.

Nyheter