Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Redaksjonelle bokser

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Sammenlignet med andre OECD-land er Norge blant landene med størst grad av kjønnsdeling i videregående opplæring.

Svakere overskudd for verdipapirfondene i 2020

Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ble redusert med 83 milliarder kroner sammenlignet med 2019.

Regionale inndelinger 2020

Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene som brukes til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data i norsk offisiell statistikk.

4 av 5 handlet på nett

79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år.

Se alle publiseringer

Publikasjonsarkiv lenker

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no