CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Røykevaner

Tolv sigaretter om dagen

29. mai 2015 - Stadig færre nordmenn røyker. Men de som fortsatt gjør det, røyker ikke mindre enn tidligere.

Veitrafikkulykker med personskade, 2014

40 færre omkom i trafikken

I 2014 mistet 147 personer livet i 135 dødsulykker på norske veier. Dette er hele 40 færre omkomne enn i 2013. Norge var dermed et av svært få europeiske land med under 3 omkomne per 100 000 innbyggere.

SSBs kartportal er modernisert og oppdatert

28. mai 2015 - SSBs kartportal er oppdatert. Du finner statistikk på rutenett helt ned til 250 meters ruter. Nå kan du også dele innholdet på nettsteder og i sosiale medier. NB: Nye WMS- og WFS-adresser.

Statistisk sentralbyrå endrer tallene for hjemmehørende folkemengde for 1845 og 1855

29. mai 2015 - I de fire folketellingene fra og med 1845 til og med 1875, ble "Fantefølger eller Tatere" registrert, men ikke tatt med i folketallet. Disse er nå lagt til i det offisielle folketallet.

Detaljomsetningsindeksen, april 2015

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,0 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,3 prosent fra februar til mars i år.

Fagskoler, 1 oktober 2014

Store kjønnsforskjeller i fagvalg

Høsten 2014 er det 15 200 studenter ved norske fagskoler. 62 prosent av studentene er menn. Naturvitenskapelige fag, tekniske fag og håndverksfag er største fagfelt, og 71 prosent av de mannlige studentene tar studieprogrammer innen denne retningen mot kun 6 prosent av de kvinnelige.

Nyheter