CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Høyt konsum og høye priser i de nordiske landene

I de nordiske landene hadde Norge det høyeste husholdningskonsumet, mens Island hadde det høyeste prisnivået i 2019. I Europa hadde Sveits også høye priser og høyt konsum.

Størst økning i utenlandske investeringer i eiendom og industri

Utenlandske investorer gjorde betydelige investeringer i Norge i løpet av 2019. Transaksjonstallene i direkteinvesteringsstatistikken viser at eiendom og industri var de foretrukne næringene.

Nedgang i olje- og gassutvinning ga dårligere driftsresultater i 2019

Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde lavere driftsresultat i 2019 sammenligne med året før. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene. Dette var tydeligst i næringene innen bergverksdrift og utvinning men også innen annen industri.

Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikken

I desember enda samla sal av bilbensin og autodiesel på 293 millionar liter. Det er ein nedgang på 6 prosent samanlikna med same månad i 2019.

Statistikk om koronakrisen

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Vindkraften fortsetter å stige

Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Fakta om arbeid

Arbeid

Lurer du på hvor høy arbeidsledigheten er, hvor stor andel av ungdom som verken er i jobb eller utdanning, eller hvilke næringer folk jobber i nå sammenlignet med før? Her finner du tall og grafer som belyser hvordan arbeidslivet i Norge ser ut.

Middelaldrende røyker som før

Etter mange år med mindre dagligrøyking tyder mye på at trenden flater ut. 9 prosent av menn og kvinner røykte daglig i 2020, men blant dem i alderen 55-64 år er andelen 17 prosent.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng frem mot 2030. Denne faktasiden viser utviklingen på utvalgte områder.

SSB analyse 2021/01

Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

En av fire uføre jobber, som oftest deltid. Flest finner vi innenfor salgs- og serviceyrker - en yrkesgruppe hvor også relativt mange blir uføre. Uføre i jobb har opp mot 30 prosent høyere inntekt enn andre uføre. Men få uføre uten arbeid kommer seg inn på arbeidsmarkedet.