CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Offentlig sektor på Svalbard, 2015

Stopp i utgiftsveksten

Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015

Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2014

Nærmere 148 000 frivillige årsverk

Verdien av den ulønna innsatsen er beregnet til 71,9 milliarder kroner i 2014.

Barnevernsinstitusjoner, 2015

Sterk økning av antall barn i omsorgssentrene

Flyktningstrømmen høsten 2015 førte til en kraftig økning i antall enslige mindreårige i omsorgssentre som barnevernet har ansvaret for, fra 112 i 2014 til 744 i 2015. Men holder vi omsorgssentrene utenfor statistikken, er endringene i barnevernsinstitusjonene små i denne perioden.

Rapporter 2016/30

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.

Nyheter