Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Flere har brukt nærområdet til friluftslivsaktiviteter i pandemien

Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien. Én av fire har overnattet ute i naturen det siste året, og de unge er mest ivrige.

Avfallsmengdene redusert i 2020

I 2020 har det vært en nedgang i de totale avfallsmengdene på 5 prosent sammenlignet med 2019. Denne nedgangen kommer hovedsakelig av en stor nedgang i avfall fra tjenesteytende næringer.

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 48 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 61,11 kr/kg, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

En av ti trener aldri

Mange av oss trener jevnlig, men en betydelig andel svarer at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening. De viktigste motivasjonsfaktorene er bedre helse og naturopplevelser.

Se alle publiseringer

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no