Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Tidenes største handelsoverskudd i 2021

Det ble eksportert varer for rekordhøye 1 377,8 milliarder kroner i 2021, sterkt drevet av høye priser på energivarer, metaller og fisk. Med en samlet vareimport på 846,8 milliarder kroner endte handelsoverskuddet for varer på historiske 531 milliarder kroner.

Færre konserter og kulturarrangement i kirkelig regi

Kirkebyggene har blitt mye brukt som arena for ulike arrangement i flere år. Antall konserter og kulturarrangement innrapportert i 2020 har vært langt færre enn de foregående årene. Deltakelsen på disse arrangementene var også rekordlav.

Norsk BNP 40 prosent over EU-snittet

Nylig publiserte tall fra Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norge hadde Europas fjerde høyeste BNP per innbygger i 2020. Dermed beholder vi plassen bak Luxembourg, Irland og Sveits for sjette år på rad - men Danmark tar innpå.

Nær halvert besøk på bibliotek, museer og kinoer i 2020

Året 2020 var i stor grad preget av koronapandemien. For mange kulturinstitusjoner ble resultatet blant annet en markant nedgang i besøkstall, hovedsakelig som følge av perioder med besøksrestriksjoner og nedstengning.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no