Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Økte renter

I august 2023 økte renta på nye boliglån til husholdninger med 0,21 prosentpoeng til 5,19 prosent. I samme periode økte renta på utestående boliglån med 0,44 prosentpoeng til 5,14 prosent.

Redusert omsetningsvolum for detaljhandelen i august

Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt med 0,3 prosent fra juli til august 2023, viser sesongjusterte tall. For perioden juni-august 2023 var det en liten oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Flere lovbrudd avgjort i 2022, men fortsatt færre oppklarte

Det siste året har 3 prosent flere lovbrudd blitt ferdig etterforsket av politi og påtalemyndigheten, men nedgangen i oppklarte lovbrudd og siktede personer fortsetter.

5,1 millioner flypassasjerer i august

Antall passasjerer ved norske flyplasser endte på 5,1 millioner i august [ordet august ble rettet fra juli kl. 10.30]. Dette er en oppgang på 3 prosent sammenlignet med august 2022, men er fortsatt 5 prosent lavere enn i august 2019.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Renter i banker og kredittforetak
  2. Etterforskede lovbrudd
  3. Varehandelsindeksen
  4. Varekonsumindeksen
  5. Lufttransport
  1. Antall arbeidsforhold og lønn
  2. Arbeidskraftundersøkelsen
  3. Eksport av laks