CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Feriereiser innenlands økte med 32 prosent 2020

Nordmenn reiste på 3,6 millioner flere feriereiser innenlands i 2020 enn i 2019. Hotellene hadde en nedgang i norske overnattinger på 29 prosent, mens campingplassene hadde en oppgang på 20 prosent.

Bygge- og anleggsaktiviteten falt i 1. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en nedgang på 1,2 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Smitteverntiltak og innreiserestriksjoner var en medvirkende årsak til nedgangen.

Over 20 000 nye føretak i 1. kvartal

7. mai 2021: Det vart registrert 20 717 nye føretak i 1. kvartal i år. Det er 13 prosent fleire enn i 1. kvartal 2020, og 6 prosent fleire enn førre kvartal. For første gong er det registrert over 20 000 nye føretak i eit kvartal.

SSB analyse 2021/08

Blir vi stadig mer ensomme?

Verken norske eller internasjonale studier tyder på noen generell økning av ensomheten i samfunnet, men flere undersøkelser har vist en økning blant ungdom. Korona-pandemien ser også ut til å ha ført til mer ensomhet. Økningen fra 2012 til 2020 var særlig stor blant aleneboende under 35 år. Ensomhet er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land.

Statistikk om koronakrisen

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Omsetning i industrien betydelig opp i 1. kvartal

6. mai 2021: Industriomsetningen gikk opp med sterke 6,7 prosent i 1.kvartal 2021 sammenlignet med siste kvartal i 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2021 var det en oppgang på 1,1 prosent.

Kraftig vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal

6. mai 2021: Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 2,9 prosent i 1.kvartal 2021 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til sterk vekst i næringsmiddelindustrien.

Nedgang i arbeidsgiveravgiften

Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 432 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 0,2 prosent fra 2019.

Rapporter 2021/18

Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

Husholdningene i Norge hadde ved utgangen av 2018 opparbeidet seg pensjonsrettigheter til en beregnet verdi på om lag 12 000 milliarder kroner.

Stabil sysselsetting

Foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra AKU viser nærmest uendret nivå på antall sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Usikkerheten knyttet til endringstallene fra AKU er større enn normalt fordi det i tillegg til utvalgsusikkerhet er usikkerhet forbundet med de foreløpige bruddanslagene.

Bruddberegninger av AKU-omleggingen

Ved beregning av bruddanslag for arbeidsledighet og sysselsetting som følge av AKU-omleggingen i 2021, har vi benyttet en tidsseriemodell. Modellen sammenligner utviklingen i AKU med utviklingen i registervariable.

Fakta om internett og mobil

Internett og mobil

Hvordan bruker vi internett? Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Koronaåret i 10 grafer

Et år med korona har påvirket Norge og oss alle på utallige måter. Her får du 10 grafer som viser noen av de største statistiske utslagene etter at landet stengte ned 12. mars 2020.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.