CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Pleie- og omsorgstenester, 2015

Færre sjukeheimsplassar

Talet på sjukeheimsplassar går ned. I 2015 blei det registrert 39 674 plassar på sjukeheimsavdelingar i Noreg, noko som er ein reduksjon på 510 plassar frå 2014 og 633 færre enn i toppåret 2012.

Kommunehelsetenesta, 2015

Åtte av ti nyfødde får heimebesøk frå helsestasjon

I 2015 fekk 83 prosent av nybakte foreldre besøk frå helsestasjon og nær alle babyar blei undersøkte innan dei var åtte veker gamle. Det same gjaldt for helseundersøkingane av barn i førskulealder.

Hvor jobber de som sluttet i petroleumsnæringene?

42 prosent av de som sluttet i oljenæringene i 1. halvår 2015 og som ikke jobbet neste halvår, var i ny jobb i mars 2016. De tidligere petroleumsansatte har funnet veien til en rekke andre næringer – flest til industrinæringen.

Forskning og utvikling i næringslivet

Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små foretak.

Rapporter 2016/21

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2016

En ny ordning gjør kommunale barnehageplasser billigere for dem med lavest inntekt. For en husholdning med inntekter på en halv million eller mer blir en kommunal barnehageplass derimot dyrere.

Tidlig alderspensjon

Blir påfyll til sparegrisen

Husholdninger med personer som tar ut tidlig alderspensjon, har i utgangspunktet mer nettoformue enn de som ikke tar ut, og denne forskjellen forsterker seg når den ene gruppen begynner å ta ut tidligpensjonen. Dette vises særlig i økte bankinnskudd.

Nyheter