25541_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25541
Lavt salg av bilbensin
statistikk
2000-08-21T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavt salg av bilbensin

Det ble solgt 204 millioner liter bilbensin i juli, 8,7 prosent mindre enn i juli i fjor. Salget var det laveste for denne måneden siden 1994. De siste 12 måneder ble salget redusert med 1,8 prosent. Nedgangen var størst i Oslo, med 8,7 prosent.

Samlet salg av autodiesel utgjorde 141 millioner liter i juli, 4,1 prosent lavere enn juli i fjor. Den avgiftspliktige dieselen utgjorde 102 millioner liter, 2,2 prosent mindre enn i juli 1999. I de siste 12 måneder har derimot dieselsalget vist oppgang. Økningen var størst i Troms, her gikk samlet salg av autodiesel opp 10,2 prosent.

Mindre fyringsoljer og -parafin

Salg av lette fyringsoljer ble redusert med 18,2 prosent til 634 millioner liter i siste 12-månedersperiode. Salg av fyringsparafin ble redusert med 15,0 prosent til 168 millioner liter. Også i juli viste fyringsparafin og lette fyringsoljer stor nedgang i salget sammenlignet med juli i fjor, med henholdsvis 18,7 og 24,4 prosent.

For siste 12 måneder ble det solgt 2 108 millioner liter marine gassoljer. Dette var en nedgang på 4,6 prosent i forhold til forrige 12-månedersperiode. Salg til skip i utenriks skipsfart utgjorde 523 millioner liter, noe som var en nedgang på 9,2 prosent.

Samlet salg av petroleumsprodukter var 9 471 millioner liter i siste 12-månedersperiode. Det var 4,6 prosent mindre enn forrige periode. Størst endring i salget var det i Finnmark og Nord-Trøndelag hvor salget ble redusert med henholdsvis 19,5 og 18,0 prosent. I juli utgjorde samlet salg 746 millioner liter, en nedgang på 4,9 prosent fra juli 1999.

Det var 21 utkjøringsdager i juli i år mot 22 i juli i fjor.

Tabeller: