239817_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239817
Nedgang i sal av petroleumsprodukt
statistikk
2017-01-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2016 ble det solgt 608 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt enda på 608 millionar liter, 26 millionar liter mindre enn i desember 2015. Det vart selt 85 millionar liter bensin, 4 millionar liter mindre enn i desember i fjor. Salet av autodiesel enda på 244 millionar liter, ein auke på 1 million liter.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Desember 2016Desember 2015Endring i prosent
Desember 2015 - Desember 2016
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt608634-4,1
Bilbensin8589-4,5
Autodiesel32442430,4
 
Autodiesel, pris12,2511,754,3
Bilbensin, pris13,8913,294,5