25556
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25556
Petroleumssalget opp 2 prosent i 1999
statistikk
2000-01-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktdesember 1999, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Petroleumssalget opp 2 prosent i 1999

Samlet salg av petroleumsprodukter gikk opp 2,1 prosent i 1999, til 9 963 millioner liter. Over 60 prosent av salget besto av bilbensin, marine gassoljer og autodiesel.

Salget økte henholdsvis med 0,7 og 2,7 prosent for marine gassoljer og autodiesel, mens salget av bilbensin viste nedgang på 0,7 prosent.

Bilbensin

Det ble solgt 2 256 millioner liter bilbensin i Norge i 1999, det vil si 0,7 prosent mindre enn i 1998. Av dette var 519 millioner liter 98-oktan og 1 737 millioner 95 oktan. Det tilsvarte en økning på 4,6 prosent i salg av 95-oktan og en nedgang på 15,2 prosent i salg av 98-oktan.

Autodiesel

Salget av autodiesel viste en sterk overgang fra avgiftsfri til avgiftspliktig diesel i 1999. Denne overgangen bør sees i sammenheng med at rutebusser fra 1. januar 1999 ikke lenger kan kjøre på avgiftsfri diesel. Samlet salg av autodiesel i 1999 var 1 926 millioner liter, 2,7 prosent mer enn i 1998. 1 293 millioner av dette var avgiftspliktig autodiesel, og 634 millioner liter var avgiftsfri. Sammenlignet med 1998 viste avgiftsfri diesel reduksjon i salget på 16,5 prosent, mens salget av avgiftspliktig økte med 15,7 prosent.

Marine gassoljer

Det ble solgt 2 185 millioner liter marine gassoljer i 1999, 0,7 prosent mer enn i 1998. Av dette gikk 514 millioner til skip i utenriks sjøfart. Det var 8,0 prosent mindre enn i 1998.

Fyringsprodukter

Salg av lette fyringsoljer gikk opp 5,6 prosent til 760 millioner liter i 1999. Her var det spesielt salget til offentlig virksomhet som viste stor økning. Salg til boliger og næringsbygg som sto for den største delen av salget, med 46,2 prosent, gikk opp 3,2 prosent. Salg til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning ble redusert med 1,9 prosent. Salg av fyringsparafin derimot, viste nedgang på 2,1 prosent i 1999, til et salg på 193 millioner liter. Salget av fyringsparafin går vesentlig til boliger og næringsbygg (92,3 prosent).

Tung fyringsolje

Salget av tung fyringsolje gikk ned 8,5 prosent fra 797 millioner liter i 1998 til 730 millioner liter i 1999. 400 millioner liter tungolje gikk til skip i utenriks sjøtransport, dette salget gikk ned 8,7 prosent. Det øvrige salget ble vesentlig levert til industri og økte med 0,2 prosent.

Totalt salg etter næring

Av det samlede petroleumssalget viste salg til jordbruk og skogbruk, fiske og fangst samt salg til skip i utenriks sjøtransport nedgang i 1999 med henholdsvis 2,8, 0,9 og 6,7 prosent. Mens salg til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning, bygg og anlegg, boliger og næringsbygg, offentlig virksomhet og innenlands transport viste økning på henholdsvis 1,6, 7,2, 2,9, 14,7 og 2,7 prosent.

Størst andel av salget gikk naturlig nok til transport som hadde en andel på 57,5 prosent. Ellers er det solgt 15,8 prosent til industri, bergverk, kraftforsyning, olje- og gassutvinning, og 10,3 prosent til boliger og næringsbygg.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB