25533_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25533
Redusert salg av petroleumsprodukter
statistikk
2000-12-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffnovember 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Redusert salg av petroleumsprodukter

Samlet salg av petroleumsprodukter ble redusert med 10,3 prosent i november sammenlignet med november 1999. De fleste petroleumsprodukter hadde en relativt stor nedgang. Unntakene er salg av bilbensin og autodiesel som viste bare små endringer i salget fra november i fjor.

Salget av bilbensin ble redusert med 0,6 prosent til 175 millioner liter mens salget av autodiesel økte med 0,3 prosent til 170 millioner liter. Salg av øvrige petroleumsprodukter utenom bilbensin og autodiesel viste nedgang på hele 18,0 prosent. For siste 12 måneder var det nedgang i salget av bilbensin på 1,7 prosent mens salget av autodiesel økte med 0,5 prosent. Øvrig salg ble redusert med 9,5 prosent.

Fyringsprodukter

Det var spesielt petroleumsprodukter til oppvarming som viste stor nedgang i november. Salg av lette fyringsoljer og fyringsparafin hadde tilbakegang på hele 26,8 og 29,5 prosent i november. For siste 12-månedersperiode var nedgangen på henholdsvis 15,2 og 19,3 prosent.

Marine gassoljer og tunge fyringsoljer

Salg av tung fyringsolje ble redusert med hele 42,5 prosent i november, mens nedgangen var på 12,4 prosent for siste 12 måneder. Tung fyringsolje solgt til skip i utenriks sjøfart (bunkers) har vist mindre endringer i salget. For november hadde dette salget en nedgang på 8,8 prosent mens det for siste 12 måneder gikk opp 4,8 prosent. Samme tendens var det i salg av marine gassoljer. Samlet var det nedgang på 10,4 prosent i november og 4,9 prosent for siste 12-månedersperiode. Salget av marine gassoljer til bunkers viste nedgang på 1,9 prosent i november og økning på 7,6 prosent for siste 12 måneder.

Samlet salg

Samlet salg av petroleumsprodukter utgjorde 719 millioner liter i november. For siste 12 måneder var salget 9 324 millioner liter. Det var 5,7 prosent mindre enn for forrige 12-månedersperiode.

Det var 22 utkjøringsdager i november i år som i fjor.

Tabeller: