239809_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239809
Redusert sal av bensin, auka sal av diesel
statistikk
2016-09-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I august 2016 ble det solgt 777 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Redusert sal av bensin, auka sal av diesel

Det vart selt 110 millionar liter bensin, 6 millionar liter mindre enn i august 2015. Salet av autodiesel enda på 281, ein auka 14 millionar liter. For dei fleste andre produkta vart salet redusert og samla sal vart 777 millionar liter, 11 millionar liter mindre enn i august sist år.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
August 2016August 2015Endring i prosent
August 2015 - August 2016
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt777788-1,4
Bilbensin110116-5,2
Autodiesel32812675,2
 
Autodiesel, pris11,6411,90-2,2
Bilbensin, pris13,6314,35-5,0

Endret produktinndeling i statistikkenÅpne og lesLukk

Fra og med august 2016 har produktinndelingen i statistikken for månedlig salg av petroleumsprodukter blitt endret.

I tabell 1 ble det tidligere publisert tall for salg av all diesel, nå er det kun autodiesel (avgiftspliktig diesel) som blir publisert i denne tabellen.

I tabell 2 har diesel har blitt splittet opp i autodiesel og anleggsdiesel. Parafinprodukter er splittet opp i jetparafin og fyringsparafin. Tungdestillat og tungolje er slått sammen og marine gassoljer og fyringsoljer er skilt ut som egne produkter.

Tall for salg av smøremiddel og LPG er kun tilgjengelig i årlig statistikk for salg av petroleumsprodukter.