25531_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25531
Kraftig nedgang i petroleumssalget
statistikk
2001-01-22T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2000, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Kraftig nedgang i petroleumssalget

Samlet salg av petroleumsprodukter i desember utgjorde 677 millioner liter, 27,6 prosent mindre enn i desember 1999. Totalsalget av petroleumsprodukter har ikke vært så lavt i desember siden 1991. Det var nedgang i salg av alle produkter, med størst reduksjon i salget av fyringsprodukter.

Salg av fyringsparafin og lette fyringsoljer ble redusert med henholdsvis 48,7 og 44,7 prosent. Salg av autodiesel og bilbensin viste nedgang på hele 27,3 og 17,4 prosent. Også øvrige produkter viste stor nedgang i salget. Årsakene til det lave salget av fyringsprodukter i desember var antakelig høye temperaturer samt høye priser på petroleumsprodukter og relativt lave priser på elektrisk kraft. Den store nedgangen i bensin- og autodieselsalget kan ha sammenheng med kutt i avgifter fra 1. januar 2001. Bensinstasjoner kan ha tømt lagrene før nyttår, for ikke å måtte selge "dyr" bensin billig over nyttår. Det var dessuten færre virkedager i desember 2000 enn i desember 1999.

År 2000: Fyringsprodukter mest ned

Av petroleumsproduktene viste salget av fyringsprodukter størst nedgang fra 1999 til 2000, med henholdsvis 25,9 prosent nedgang for lette fyringsoljer og 22,7 prosent nedgang for fyringsparafin.

Det ble solgt 2 189 millioner liter bilbensin og 1 861 millioner liter autodiesel i 2000, en nedgang på henholdsvis 3,0 og 3,6 prosent i forhold til 1999. 98-oktan bilbensin hadde en tilbakegang på hele 20,2 prosent, mens salg av 95-oktan økte med 2,1 prosent. Nedgangen i salget av autodiesel fordelte seg med 0,6 prosent reduksjon i salg av avgiftspliktig diesel og 9,7 prosent reduksjon i salg av avgiftsfri diesel.

Salget av marine gassoljer utgjorde 2 024 millioner liter, 7,7 prosent mindre enn i 1999. Av salget gikk 527 millioner liter til skip i utenriks sjøfart, en økning på 0,7 prosent. Salg av tungolje utgjorde 592 millioner liter, 17,6 prosent nedgang fra 1999. Salg av tungolje til skip i utenriksfart utgjorde 400 millioner liter, og ble redusert med 0,1 prosent fra 1999.

Salg av jetdrivstoff utgjorde 773 millioner liter, det var 15,0 prosent nedgang fra 1999.

Samlet salg av petroleumsprodukter ble redusert med 9,0 prosent, fra 9 959 millioner liter i 1999 til 9 067 millioner liter i 2000. Samlet salg fordelt etter næring viser 5,3 prosent tilbakegang i salg til transport, og 14,3 prosent nedgang i salg til industri, bergverk, kraftforsyning og olje- og gassutvinning. Øvrig salg viste en reduksjon på 13,7 prosent. Det var størst nedgang i salget til offentlig virksomhet, med 31,9 prosent.

Det var 19 utkjøringsdager i desember i år mot 23 i fjor.

Tabeller: