8992_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8992
Økt salg av petroleumsprodukter
statistikk
2003-04-23T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt salg av petroleumsprodukter

Salget av petroleumsprodukter utgjorde 767 millioner liter i mars, 7,3 prosent mer enn i mars i fjor. Det er fremdeles fyringsproduktene som bidrar mest til det økte salget. Salg av bilbensin og marine gassoljer viste nedgang.

Salget av lette fyringsoljer, fyringsparafin og tung fyringsolje økte kraftig sammenlignet med mars i fjor. Salg av lette fyringsoljer utgjorde i mars i år 96 millioner liter, og økte med 70 prosent fra mars 2002. For fyringsparafin var økningen nær 60 prosent. Tung fyringsolje hadde økning i salget med rundt 20 prosent, men her var det nedgang i salget som går til utenriks sjøfart, slik at innenlands salg av tung fyringsolje økte med bortimot 50 prosent.

Første kvartal

For årets første kvartal gikk salget opp med 9,9 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Vi ser de samme tendensene som for mars, med sterk økning i fyringsoljesalget, og noe nedgang i salg av bilbensin og marine gassoljer.

Siste 12 måneder

For siste 12 måneder utgjorde samlet salg 9 386 millioner liter, 1,8 prosent økning fra forrige 12-månedersperiode. Størst endring i salget var det i Finnmark og Oslo med økning på over 15 prosent.

Det var 21 utkjøringsdager i mars i år mot 19 i mars i fjor.

Tabeller: