286059_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286059
Nedgang i sal av petroleumsprodukt
statistikk
2017-02-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I januar 2017 ble det solgt 622 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt enda på 622 millionar liter, 12 millionar liter mindre enn i januar 2016. Det vart selt 83 millionar liter bensin, 3 millionar liter mindre enn i januar i fjor. Salet av autodiesel enda på 252 millionar liter, ein auka 9 millionar liter.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Januar 2017Januar 2016Endring i prosent
Januar 2016 - Januar 2017
1Bensin blyfri 98 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt622634-1,9
Bilbensin8386-3,5
Autodiesel32522433,7
 
Autodiesel, pris13,0811,6112,7
Bilbensin, pris14,7313,2910,8