8998_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8998
Salget av fyringsolje økte kraftig
statistikk
2003-01-21T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2002, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Salget av fyringsolje økte kraftig

Salget av lette fyringsoljer utgjorde 134 millioner liter i desember 2002, og dette er en økning på hele 87,2 prosent sammenliknet med desember året før. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne et tilsvarende høyt salgstall for lette fyringsoljer for en enkelt måned.

Salget av fyringsparafin har også vist kraftig økning fra desember 2001. For kjøpere med mulighet til å fyre med olje eller parafin, har de høye strømprisene bidratt til at fyringsolje og fyringsparafin har blitt en attraktiv erstatning. Lave temperaturer i desember har også hatt betydning for salget.

Totalsalget økte med over 10 prosent

Totalsalget av petroleumsprodukter for desember var på 839 millioner liter, det vil si 10,5 prosent mer enn i desember 2001. Foruten økningen i salg av fyringsprodukter, var det også en relativt stor økning i salg av autodiesel i desember: 6,9 prosent.

Liten salgsnedgang i 2002

Det har vært nedgang i salget for mange av petroleumsproduktene i 2002 sammenliknet med 2001. Samlet salg av petroleumsprodukter utgjorde 9 173 millioner liter i året som gikk, og det er 2,0 prosent mindre enn i 2001. Størst var nedgangen i salget av tung fyringsolje, og spesielt for tung fyringsolje med et svovelinnhold på over 1 prosent. Blant de øvrige produktene gikk salget av bilbensin, jetdrivstoff og marine gassoljer ned, mens salget av autodiesel, LPG, fyringsolje og fyringsparafin viste en moderat økning.

Det var 20 utkjøringsdager i desember 2002 mot 19 i desember 2001.

Tabeller: