148649_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148649
Liten auke i salet av petroleumsprodukt
statistikk
2014-10-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I september 2013 ble det solgt 798 millioner liter petroleumsprodukt.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Liten auke i salet av petroleumsprodukt

Det samla salet av petroleumsprodukt enda på 798 millionar liter i september i år. Dette er ein liten auke på 0,3 prosent, eller om lag 3 millionar liter, samanlikna med september 2013.

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
September 2014September 2013Endring i prosent
September 2013 - September 2014
Samla sal av petroleumsprodukt7987960,3
Bilbensin103110-6,4
Bilbensin, pris15,015,1-0,6
Autodiesel3383176,6
Autodiesel, pris13,113,5-3,0

Det vart selt 338 millionar liter diesel. Dette er 6,6 prosent meir enn i september 2013. Gjennomsnittsprisen på ein liter diesel var 13,06 kroner, som er 40 øre mindre enn i september 2013 og 19 øre mindre enn gjennomsnittsprisen var i august i år. Salet av diesel utgjorde om lag 42 prosent av det totale salet av petroleumsprodukt.

Septembersalet av bilbensin utgjorde 103 millionar liter, som inneber ein nedgang på 6,4 prosent frå september førre året. Ein liter bilbensin kosta i gjennomsnitt 14,96 kroner. Dette svarar til ein prisreduksjon på 9 øre frå september 2013 og er eit prisfall på 16 øre frå august til september i år.