Energi og industri

Statistikk fra andre enn SSB

Få NVEs statistikk om vannmagasiner, strømleverandører og nettselskaper
Gå til nve.no
Se ressursregnskapet i petroleumsnæringen hos Sokkeldirektoratet
Gå til sodir.no