25566
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
25566
Nedgang i julisalget
statistikk
1999-08-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsproduktjuli 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i julisalget

Samlet salg av petroleumsprodukter gikk ned med 4,4 prosent fra juli i fjor til juli i år. Det er en nedgang fra 826 millioner til 790 millioner liter.

Nedgangen i salget gjaldt spesielt bilbensin og marine gassoljer, men også autodiesel og lette og tunge fyringsoljer hadde redusert salg i juli.

For siste 12-månedersperiode viser derimot salgstallene oppgang. Totalsalget har i denne perioden økt med 3,2 prosent.

Salg av bilbensin

I juli ble det solgt 223 millioner liter bilbensin, 2,3 prosent mindre enn i juli i fjor. Tallene for juli er likevel høye sammenlignet med andre måneder, som for eksempel for perioden hittil i år er gjennomsnittlig månedssalg på 187 millioner liter. Salget av bilbensin i juli fordelte seg på 95-oktan og 98-oktan med henholdsvis 172 og 51 millioner liter. De siste årene har salget av bilbensin i stor grad gått fra 98 oktan til 95 oktan. Totalt salg av 98 oktan i 1995 var 969 millioner liter (44 prosent av totalt bilbensinsalg) og i 1998 612 millioner liter (27 prosent av totalt bilbensinsalg). For 95 oktan har salget økt fra 1 234 til 1 661 millioner liter i samme tidsrom.

For 12-månedersperioden august 1998 til og med juli 1999 viste salget av bilbensin en svak oppgang på 0,2 prosent. Det var visse regionale forskjeller. I Oslo økte salget med 6,3 prosent, mens det ble redusert i Buskerud og Østfold med henholdsvis 5,1 og 3,2 prosent.

Fortsatt stor økning i salg av avgiftspliktig autodiesel

Salg av autodiesel utgjorde i alt 147 millioner liter i juli, det er 0,3 prosent mindre enn juli i fjor. Den avgiftspliktige dieselen utgjorde 105 millioner liter mot 94 millioner i fjor. Økningen må sees i sammenheng med at rutebusser kjører med avgiftspliktig diesel fra og med januar i år. Salg av avgiftsfri diesel til transportformål har for perioden hittil i år gått ned 45,7 prosent.

For siste 12 måneder har samlet autodieselsalg økt med 4,6 prosent. Økningen var størst i Aust-Agder med 12,1 prosent, mens Troms hadde størst nedgang med 8,6 prosent.

Økt salg til bygg, anlegg, boliger og forretningsbygg

For siste 12-månedersperiode har salg til bygg og anlegg økt med 10,5 prosent fra forrige 12-månedersperiode (til 343 millioner liter). Dette salget består vesentlig av fyringsprodukter og bitumen/veiolje. Salg til boliger, forretningsbygg og kontorer med videre har økt 4,0 prosent i samme periode (til 1 028 millioner liter). Her utgjorde autodiesel, fyringsparafin, lette fyringsoljer og tungdestillater største delen av salget (86 prosent).

Marine gassoljer

Det ble solgt 178 millioner liter marine gassoljer i juli, 6,8 prosent mindre enn i juli i fjor. 46 millioner liter av dette gikk til skip i utenriks sjøtransport, det er 4,4 prosent mindre enn for juli i fjor. Ellers gikk 33 millioner liter til innenriks sjøtransport, 42 millioner liter til fiske og fangst og 36 millioner liter til petroleumsutvinning. For siste 12-månedersperiode viste salgstallene en oppgang på 4,3 prosent.

Det var 22 utkjøringsdager i juli i år mot 23 i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB