8978_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/arkiv
8978
Fortsatt økt salg av lett fyringsolje
statistikk
2003-11-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
petroleumsalg, Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff, bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisarVarehandel, Olje og gass, Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2003, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt økt salg av lett fyringsolje

Oktober var den trettende måneden på rad med kraftig vekst i salget av lett fyringsolje, 40,3 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Sammenlignet med oktober 2001 var salget av lett fyringsolje mer enn dobbelt så høyt i år, og oktobersalget har ikke vært høyere siden 1973.

Den fortsatte veksten i salget av lett fyringsolje må ses i sammenheng med prisutviklingen på elektrisitet. For de siste tolv månedene økte salget av lette fyringsoljer med 64,7 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Autodiesel

Salget av autodiesel gikk opp 6,9 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Det var salg av avgiftsfri diesel som relativt sett økte mest. For de siste tolv månedene har salget av autodiesel gått opp med 5,0 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Samlet salg

Totalsalget av petroleumsprodukter for oktober utgjorde 877 millioner liter. Det er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med oktober 2002. For de siste tolv månedene var det en oppgang på 4,9 prosent sammenlignet med forrige tolvmånedersperiode.

Det var 23 utkjøringsdager i oktober i år - det samme som i oktober i fjor.

Tabeller: